Skip to main content
Skip table of contents

Programmering: slechts één actie per toets

Vraag

Waarom kan ik maar één actie per toets programmeren?

Antwoord

Dit is een bewuste keuze van Niko. 

Gebruikerstesten tonen aan dat meerdere acties gekoppeld aan één toets voor verwarring zorgen bij de eindklant.

Omdat Niko Home Control zeer veel belang hecht aan het gebruiksgemak en comfort van deze eindklant, kan je aan elke toets maar één actie verbinden.

Omgekeerd kan je wel verschillende bedieningen aan éénzelfde actie koppelen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.