Skip to main content
Skip table of contents

Output niet toegewezen

Foutmelding

Indien je een output nog niet had toegewezen aan een module, kan je bij upload deze melding krijgen:

Output ‘x’ is used in action ‘y’, but not assigned to a module

Deze melding wil zeggen: De uitgang met als naam 'x' is gebruikt in de actie met als naam 'y', maar is niet toegewezen aan een module.

Oplossing

 • Klik op Kastopbouw in de menubalk bovenaan, je gaat zo naar het scherm Stel de kast samen.

 • Klik op de kastnaam in het linker deelvenster. Het tabblad kast bepalen verschijnt rechts.

 • Klik op het tabblad toewijzen


 • Klik op één van de toegevoegde modules
De oranje vinkjes laten zien welke outputs correct gekoppeld zijn. 
 • Ga na welke output niet toegewezen is aan een module. 
 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm toewijzen.
 • Klik op de regel van de module waaraan je de output die nog niet was toegewezen, wil koppelen. 
  De virtuele module verschijnt in het rechter deelvenster.
 • Klik op de niet toegewezen output om hem te koppelen aan de module. 
 • Klik op opslaan
 • Klik nogmaals op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.
 • Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

 • Klik op het tabblad uploaden.
 • Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven.
 • Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software dat de installatie geprogrammeerd is.
 • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
 • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project is opgeslagen en afgesloten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.