Skip to main content
Skip table of contents

Namen en locaties: zichtbaar voor klant?

Vraag

Krijgt de klant de naam en locatie van de inputs, outputs en acties te zien?

Antwoord

Tijdens het programmeren van de installatie kan je bij iedere input, output en actie een naam en locatie invoegen. Uiteraard is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de benamingen die de klant te zien zal krijgen duidelijk zijn.

Oplossing

  • De namen die je hanteert voor de acties zijn de benamingen die de klant op zijn touchsreen(s) of displaybedieningen zal zien.
  • De locaties die je ingeeft bij de verschillende acties, zijn de elementen op basis waarvan de touchscreens of displaybedieningen van de klant gestructureerd zullen worden.
  • De namen en locaties die je invoert bij de inputs en outputs zijn enkel voor jou als installateur zichtbaar. 
    Werk ook voor deze met duidelijke namen om snel de correcte elementen terug te vinden wanneer je bijvoorbeeld een 'alles uit'-drukknop installeert.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.