Skip to main content
Skip table of contents

Namen en locaties: maximumlengte

Vraag

Uit hoeveel karakters mogen namen en locaties van acties bestaan?

Antwoord

In theorie mag deze naam uit 128 karakters bestaan. Beperk dit echter best tot 50 karakters, opdat er tijdens het uploaden geen fouten optreden.

Opgelet: Hou er rekening mee dat de eindklant deze namen op zijn smartphone/touchscreens zal zien. 

- In het overzichtsscherm ziet de klant de namen van de locaties. Per locatie zijn er 30 karakters zichtbaar.

- Als hij naar één specifieke locatie gaat, zijn er van de locatienaam 50 karakters zichtbaar. Van de namen van de verschillende acties zal hij telkens 23 karakters zien.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.