Skip to main content
Skip table of contents

Modules en bedieningen adresseren

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je modules en inputs adresseert. Vanaf deze stap bevind je je in het huis of op de werf waar je de Niko Home Control zal installeren. 

Startpunt

Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw al volledig van hebt afgerond.

Stap 1: Adresseer de modules

 • Klik op Realisatie in het menu bovenaan in het scherm. 
 • Sluit je laptop met een patchsnoer RJ45-RJ45 aan op de controller in de schakelkast.
  Je ziet nu het tabblad modules adresseren.

Er worden automatisch IP adressen toegekend aan de controller en je computer. Er dient geen speciale configuratie te gebeuren op je computer. Wel moet je er rekening mee houden dat deze automatische opbouw van de verbinding soms een aantal minuten kan duren. Indien je niet lang genoeg wacht krijg je onderstaande foutmelding: ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0)'.

De rechterschermhelft geeft een overzicht van alle kasten die het in project zitten.

 • Klik op de eerste kast.
  Je ziet nu links een afbeelding van de kast en rechts een overzicht van de verschillende modules in de kast. 

Tijdens het adresseren worden de unieke adressen die het materiaal meekreeg tijdens de productie opgevraagd en weergegeven. 

De tabel is opgebouwd beginnende bij de eerste module links onderaan en zo, rail per rail, tot de module uiterst rechts op de bovenste rij.

 • Nu ga je een voor een de verschillende modules adresseren in de schakelkast.
  Houd de volgorde aan die je ziet in de Niko Home Control programmeersoftware.
 • Ga naar de schakelkast van je installatie en druk op de module op de knop waaronder ‘address’ staat geschreven. 
  De Niko Home Control software voegt het adres toe op het eerste vrije veld in de kolom adressen.
 • Herhaal dit voor alle modules in de kast.


Als de werkelijke opbouw van je kast volledig overeenkomt met de afbeelding in de Niko Home Control software, dan kan je achtereenvolgens op alle ‘address’-knoppen van de modules drukken, te starten links onderaan en zo verder tot rechts bovenaan.


 • Als alle adressen toegevoegd zijn, klik je op opslaan.
  Je keert terug naar het tabblad modules adresseren.

De software geeft met een oranje vinkje achter de naam van de kast aan dat de modules geadresseerd zijn.

Indien je installatie uit meerdere kasten bestaat, herhaal deze stappen dan voor de volgende kast(en).

Stap 2: Adresseer de inputs

 • Als alle kasten geadresseerd zijn, klik je op inputs adresseren.
 • Ook hier ga je adressen toevoegen in de tweede kolom van de tabel.


Het verschil is dat de tabel leeg is. Doorgaans zijn er vrij veel knoppen in één installatie. Het tonen van alle knoppen in één lijst zou die lijst onhandelbaar lang maken.
 • Klik één voor één op de drukknoppen op het plan.
 • Je stelt nu zelf een lijst samen. 


Doe dit in een volgorde die voor jezelf gemakkelijk te onthouden is en beperk het aantal knoppen per lijst. Maak bijvoorbeeld eerst een lijst aan voor alle knoppen van één ruimte, begin bij de deur en ga de ruimte rond in de richting van de wijzers van de klok. Een nieuwe lijst aanmaken doe je door achtereenvolgens op ‘terug’ en ‘verder’ te drukken, nadat je een lijst geadresseerd hebt. Je komt dan uiteraard in hetzelfde scherm terecht, maar de tabel is opnieuw leeg. Links blijft wel een oranje vinkje staan bij alle knoopen waarvan het adres reeds bekend is.
 • Ga nu naar de verschillende ruimtes en druk achtereenvolgens op de drukknoppen in de volgorde die je net zelf aangegeven hebt. 
Het volstaat één enkele maal te drukken op één van de knoppen van de drukknop, ongeacht het aantal knopjes per bediening.

De Niko Home Control software voegt het adres toe op de lijn van de input.

Resultaat

De modules en inputs zijn geadresseerd.

 • Klik op verder om naar het tabblad uploaden te gaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.