Skip to main content
Skip table of contents

Manuele actie bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10


Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.


Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een actie toe.


Bij naam zet #call#... met de actie die je wil mogelijk maken in het toegangscontrolescherm

Klik op verder

Klik op voeg een extra output toeVoeg hier de gewenste acties toe vb. extra poort, buitenverlichting,...

Geef de output een naam

Klik op opslaanKlik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

klik op verder

Configureer de concrete actie verder zoals gewenst in de tab basisgedrag


Klik op verder voor de tab voorwaarden

Klik op verder voor de tab tijdsautomatisering

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een smartphone/tablet of touchscreen toe.

Opmerking! Indien je een smartphone/tablet toevoegt is ineens ook een touchscreen toegevoegd. 

Indien je enkel een  touchscreen toevoegt is de actie enkel beschikbaar op het touchscreen en niet op de tablet of smartphone.Klik op de actie om het touchscreen of smartphone aan deze actie te koppelen.


Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.