Skip to main content
Skip table of contents

Kastopbouw: volgorde outputs aanpassen

Vraag

Hoe kan ik de volgorde van de outputs aanpassen bij de kastopbouw?

Oplossing

  • Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan.
  • Klik op het tabblad toewijzen. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een tabel met de modules die aanwezig zijn in de kast.

  • Klik op de module waarvan je de volgorde van de outputs wilt wijzigen.Je ziet nu links het plan van de woning en rechts de details over de module.

  • Om een output aan een ander contact toe te wijzen, klik op de zwarte knop aan het einde van de desbetreffende lijn.
  • Houd je muisknop ingedrukt en sleep de output naar het gewenste contact.

  • Klik op opslaan. De volgorde van de outputs is nu gewijzigd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.