Skip to main content
Skip table of contents

Kastopbouw: rail wisselen

Vraag

Hoe kan ik wisselen van rail tijdens de kastopbouw?

Oplossing

  • Ga naar Kastopbouw in het menu bovenaan het scherm.
  • Klik op de kast die je wilt opbouwen. Links zie je een afbeelding van de samen te stellen kast en rechts de details over deze kast.

  • Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.
  • Klik op de gewenste rail om te veranderen van DIN-rail.
  • Klik op de module die je wilt toevoegen.


Indien er nog geen railkoppeling aanwezig is, voegt de Niko Home Control software deze automatisch toe, wanneer je een module toevoegt.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.