Skip to main content
Skip table of contents

Kastopbouw: modules verplaatsen

Vraag

Kan ik modules verplaatsen in de kast?

Antwoord

De voeding, controller en modules kunnen in de Niko Home Control voor softwareversie 1.13 niet verplaatst worden.

Oplossing

Wanneer je deze toch graag bijvoorbeeld op een andere DIN-rail wil plaatsen, kan je dit via een kleine omweg doen.

  • Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan. Je komt in het tabblad Kast bepalen terecht.

  • Klik op Verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.
  • Klik op de module die je elders in kast wil plaatsen. Je ziet nu links een afbeelding van de samen te stellen kast en rechts de details over de module.

  • Klik op verwijder deze DIN-railmodule. De module staat nu niet meer in de afbeelding van de kast.

  • Klik op de rail waar je de module wil plaatsen.
  • Klik vervolgens op de naam van de module in de keuzelijst in het rechter deelvenster.
    De module staat nu op de juiste plaats.


Wanneer aan de module reeds outputs had toegewezen, moet je dit opnieuw doen voor deze 'verplaatste' module. De connecties worden niet overgenomen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.