Skip to main content
Skip table of contents

Installatie naar pc downloaden

Situatie

Dit stappenplan toont je hoe je met de Niko Home Control software een geïnstalleerd project kunt downloaden naar je computer om aanpassingen te maken of om elementen toe te voegen.

  • Koppel je laptop aan de controller van de Niko Home Control installatie met behulp van een patchsnoer RJ45-RJ45. 
  • Wacht enkele minuten.  • Klik op installatie naar pc downloaden in het linkerdeel van het scherm.

De Niko Home Control software laadt het project waarna je het kunt bewerken.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.