Skip to main content
Skip table of contents

Geen verbinding met IP module

Foutmelding

Indien er een probleem is met de verbinding tussen de controller en je computer, dan kan je volgende foutmelding krijgen: 

Could not find IP module

Oplossing

Controleer om dit probleem op te lossen de verbinding tussen de controller en de computer ter hoogte van de ethernetpoort of de verbindingskabel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.