Skip to main content
Skip table of contents

Eén circuit: meerdere lampen

Vraag

Moeten verschillende lampen binnen één circuit afzonderlijk toegevoegd worden?

Antwoord

Voor een groep lampen die één circuit vormen en dus nooit afzonderlijk kunnen worden bediend, maak je slechts één output aan.

Dit geldt ook voor een geschakeld stopcontact, een geschakelde ventilator en andere geschakelde apparaten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.