Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard

Situatie

Je computer is verbonden met de connected controller en je wilt een statusoverzicht van de installatie bekijken.

Startpunt

Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Dashboard-scherm is geselecteerd in de navigatiekolom.

Informatie op het Dashboard-scherm

Op het Dashboard-scherm zie je de volgende informatieblokken:

 1. de Huidige status van de installatie
 2. de Laatste waarschuwingen en Laatste foutmeldingen
 3. de status van de Server
 4. de Systeeminformatie (connected controller)

Bekijk de status van de installatie

Op het Dashboard-scherm zie je dankzij de kleurindicator meteen wat de status van de installatie is. Dit is dezelfde kleur als de statusled op de connected controller.

Hieronder zie je een overzicht van de mogelijke kleuren, hun betekenis en de actie die vereist is.

KleurBetekenisActie
GroenDe installatie werkt correct/
OranjeEr is een probleem gedetecteerdBekijk de Laatste waarschuwingen
RoodEr is een fout gedetecteerdBekijk de Laatste foutmeldingen

Bekijk de laatste waarschuwingen en foutmeldingen

Op het Dashboard-scherm zie je de Laatste waarschuwingen (status oranje) en Laatste foutmeldingen (status rood).

De meest recente staan altijd bovenaan.

Bekijk de status van de server

Op het Dashboard-scherm zie je dankzij de kleurindicator meteen wat de status van de server is. Dit is dezelfde kleur als de serverled op de connected controller.

Hieronder zie je een overzicht van de mogelijke kleuren, hun betekenis en de actie die vereist is.

KleurBetekenisActie
GroenDe verbinding met de Niko server werkt goed en de installatie werd correct geregistreerd./
OranjeDe verbinding met de Niko server werkt goed maar de installatie werd nog niet geregistreerd.Registreer de installatie op https://mynikohomecontrol.niko.eu
Gebruik het MAC-adres en serienummer SN dat je op het Dashboard vindt.
RoodGeen communicatie met de Niko server. De internetverbinding werd onderbroken of de Niko server is niet bereikbaar.Controleer of de internetverbinding goed werkt. Als dat niet het probleem is, contacteer dan Niko customer service.

Bekijk de systeeminformatie (connected controller)

Onderaan op het Dashboard-scherm zie je Systeeminformatie en informatie over de Connected controller.

Je vindt de volgende Systeeminformatie:

 • de softwareversie van de connected controller


Opgelet! Dit is de softwareversie van de installatie en niet de versie van de programmeersoftware.
 • wanneer het systeem Laatst opgestart is (datum en tijd van de laatste keer dat het systeem onder spanning is gezet, of van de laatste upgrade)
 • de Systeemtijd (de tijd van de installatie)
 • de Laatste upload configuratie (tijdstip van de laatste programmering van de installatie)

Daarnaast vind je de volgende gegevens van de connected controller:

 • het Serienummer
 • het MAC-adres
 • het IP-adres (het adres van de WAN-poort op de connected controller)


Zorg ervoor dat je deze gegevens bij de hand hebt als je Niko Customer Service contacteert.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.