Skip to main content
Skip table of contents

Buscommunicatie

Situatie

Je computer is verbonden met de connected controller en je wilt de berichten op de bus van de installatie bekijken.

Startpunt

Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Buscommunicatie-scherm is geselecteerd in de navigatiekolom.

Informatie op het Buscommunicatie-scherm

Op het Buscommunicatie-scherm zie je de volgende onderdelen:

 1. de Live Opvolging-tab
  via deze tab zie je live de berichten op de bus
 2. de Logboek-tab
  via deze tab zie je de geschiedenis van de busberichten die gelogd zijn
 3. het Zoeken-veld
  via de zoekfunctie kun je specifieke berichten terugvinden in de berichtenlijst
 4. de berichtenlijst
  hier zie je live de berichten (als de Live Opvolging-tab geselecteerd is) of de berichten die gelogd zijn (als de Logboek-tab geselecteerd is)

De volgende geautomatiseerde berichten worden niet weergegeven:

 • time stamps
 • temperatuurmetingen
 • analoge sensormetingen
 • energiemetingen

De metingen van een windmeter van een zonnescherm worden bijvoorbeeld niet gelogd. 
Als een meting een actie doet starten (bv. de wind wakkert aan waardoor het zonnescherm opgehaald wordt), dan wordt die actie wel gelogd.

Informatie in de berichtenlijst

In de berichtenlijst vind je de volgende informatie:

 1. de datum en tijd van het bericht
 2. de input/output-aanduiding
  input (vierkant) – dit bericht is door de vernoemde input gegenereerd
  output (cirkel) – dit bericht stuurt de vernoemde output aan
 3. de naam van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
 4. de omschrijving van het busbericht (in het vet)
 5. het adres van de in- of output (verwijst naar de bediening (input) of de module (output))
 6. de locatie van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)

Bekijk ‘live’ de berichten op de bus

 • Klik op de Live Opvolging-tab om een live weergave te krijgen van de busberichten.

Je ziet nu in de berichtenlijst de berichten die verstuurd worden vanaf het moment dat je op de Live Opvolging-tab geklikt hebt.

Bekijk het logboek van de busberichten

 • Klik op de Logboek-tab om een overzicht te krijgen van de busberichten.

Je ziet nu een lijst met de laatste 10.000 berichten (de berichten van de laatste drie tot zeven dagen).

Zoek informatie in de berichtenlijst

 • Vul in het Zoeken-veld een (deel van een) term in om een bepaald bericht te vinden.

De volgende zoektermen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

 • de naam van een in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
 • het adres van een bediening of een module
 • een locatie


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.