Skip to main content
Skip table of contents

Bestaand project openen voor versie 1.13

Situatie 

Dit stappenplan toont je hoe je een bestaand project kunt openen met de Niko Home Control software. Bijvoorbeeld omdat het nog niet af is, of omdat je het wilt aanpassen. 

Startpunt

Het startpunt is het startscherm van de stap Projectinformatie.

Stap 1: Open een bestaand project

  • Klik op bestaand project openen in het linkerdeel van het scherm.
    De bestandsverkenner start op. 

  • Ga naar de locatie van het bestand en selecteer het.

De Niko Home Control software laadt het bestaande project waarna je het kunt bewerken. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.