Skip to main content
Skip table of contents

Back-upvoeding: activiteit zien

Vraag

Hoe weet de klant dat de back-upvoeding actief is?

Antwoord

Om een extra zekerheid in te bouwen voor de installatie, kan je de schakelkast voorzien van een back-upvoeding en back-upcontroller. 

  • Wanneer de Master-voeding uitvalt, zal de back-upvoeding automatisch zijn taken overnemen en als Master-voeding gaan fungeren. 
  • De klant krijgt bericht via zijn smartphone en/of touchscreen dat de back-upvoeding actief is. 
  • De klant heeft op deze manier voldoende tijd om zijn installateur te contacteren en om de oorspronkelijke voeding te laten vervangen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.