Skip to main content
Skip table of contents

Back-upcontroller: installatie downloaden


Vraag

Kan ik een installatie downloaden van een back-upcontroller?

Antwoord

Om een extra zekerheid in te bouwen in de installatie, kan je de schakelkast voorzien van een back-upvoeding en back-upcontroller.

Uit deze back-upcontroller kan je een installatie niet downloaden.

Oplossing

Sla de installatie steeds op op de USB-sleutels die bij de controller worden meegeleverd.

Bewaar één sleutel zelf, overhandig de andere aan de klant.

Denk eraan dit ook altijd te doen bij aanpassingen en upgrades.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.