Skip to main content
Skip table of contents

Adres ontbreekt

Foutmelding

Indien er een adres ontbreekt van een Niko Home Control-component (bediening of module), kan je bij upload deze melding krijgen:

Module ‘xyz’ was not given a valid address.


Deze melding wil zeggen: Het product met als naam 'xyz' heeft geen geldig adres.

Oplossing

 • In de stap Realisatie, ga naar het tabblad modules adresseren of inputs adresseren.


De foutmelding geeft aan of het een module of input is die niet correct geadresseerd is.
 • Klik op de module of input die niet correct geadresseerd is. 
 • Adresseer deze module of input nu opnieuw.
  Druk voor een module op de ADDRESS-knop van de module in de schakelkast.
  Druk voor een input op de gewenste input. 
De Niko Home Control Software voegt het adres toe op de lijn van de module of input.
 • Klik op opslaan.

Oplossing uploaden en opslaan

 • Klik op het tabblad uploaden
 • Klik op uploaden onderaan op het scherm. Er verschijnt een waarschuwing daat de bestaande programmering zal worden overschreven.
 • Klik op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie geprogrammeerd is.
 • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
 • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project in opgeslagen en afgesloten.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.