Skip to main content
Skip table of contents

Actie met tijdsautomatisering (kalender) zonder stopgedrag

Foutmelding

Indien je een actie automatisch wil stoppen via een tijdstip op kalender, maar deze actie heeft geen stopgedrag heeft, kan je bij upload deze melding krijgen:

Action 'actie x' has a calendar trigger to stop this action, but no off steps. 

Deze melding wil zeggen: De actie met 'actie x' heeft een kalender trigger om deze actie te stoppen, maar geen stappen bij stop.

Oplossing

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. 
 • Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

 • Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie waar het probleem zich bevindt. De Niko Home Control software begint meteen te zoeken.
 • Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
 • Voeg (een) element(en) toe aan het stopgedrag van de actie om het probleem op te lossen. 


Indien de tijdsautomatisering geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze uiteraard verwijderen. 
 • Klik op opslaan. Je komt opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
 • Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

 • Klik op het tabblad uploaden.
 • Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven.
 • Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software dat de installatie geprogrammeerd is.
 • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
 • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project is opgeslagen en afgesloten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.