Skip to main content
Skip table of contents

Actie heeft geen stappen

Foutmelding

Indien je voor een bepaalde actie nog geen output gekozen had, kan je bij upload deze melding krijgen:

Action ‘x’ has no on steps.

Deze melding wil zeggen: De actie met als naam 'x' heeft geen stappen.

Oplossing

 • Klik op Creatie in de menubalk bovenaan. 
 • Klik op Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

 • Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home Control software begint meteen te zoeken.
 • Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
 • Doorloop de verschillende stappen om een output aan de actie toe te voegen. Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
 • Keer terug naar de stap realisatie

Oplossing uploaden en opslaan

 • Klik op het tabblad uploaden.
 • Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven.
 • Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software dat de installatie geprogrammeerd is.
 • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
 • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project is opgeslagen en afgesloten.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.