Skip to main content
Skip table of contents

Actie heeft geen inputs, outputs of alarmen

Foutmelding

Indien je voor een actie nog geen input en geen output gekozen had, kan je bij upload deze melding krijgen:

Action ‘x’ contains no inputs, outputs or alarms, and does not seem to serve any other purpose. Please remove it or add inputs and outputs to the action.

Deze melding wil zeggen: De actie met als naam 'x' heeft geen inputs, outputs of alarmen, en lijkt geen nut te hebben. Gelieve te verwijderen, of inputs en outputs toe te voegen.

Oplossing

 • Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.
 • Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

 • Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home Control software begint meteen te zoeken.
 • Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
 • Voeg om het probleem op te lossen minimaal één output en één input toe aan de actie of maak een tijdsautomatisering. Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.


Indien de actie nergens toe dient, kan je deze uiteraard gewoon verwijderen.
 • Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

 • Klik op het tabblad uploaden.
 • Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven.
 • Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software dat de installatie geprogrammeerd is.
 • Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan.
 • Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het project is opgeslagen en afgesloten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.