Skip to main content
Skip table of contents

Release notes versie 2.8.5 Windows

Softwareversie en releasedatum

Versie 2.8.1 van de Niko Home Control programmeersoftware voor Windows.Met deze software kan je een bestaande 2.x installatie aanpassen.

Releasedatum 

Deze upgrade wordt uitgevoerd als automatische upgrade van de programmeersoftware bij opstart.

Systeemvereisten

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Windows 7 of recenter. We raden aan om alle officiële Windows-updates te installeren.
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft een waarschuwing als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Wanneer gebruiken?

Niko raadt ten stelligste aan om alle Niko Home Control II installaties te upgraden naar deze versie om de goede werking van de installatie te garanderen. Een upgrade is in het bijzonder aan te raden als de installatie één van de onderstaande eigenschappen of probleemoplossingen nodig heeft.

Probleemoplossingen

In vergelijking met versie 2.8.1:

 • Digital black:
  • Een upload van de programmeersoftware lukt, zelfs wanneer meer dan zes Digital blacks verbonden zijn
  • Problemen zoals crashen, blokkeren en spontaan opnieuw opstarten werden verholpen
  • Je kunt de Digital black correct kalibreren op -1,0 °C
  • Thermostaat: aangepaste temperatuurhysteresis om schade aan het ventiel te vermijden
  • Het pictogram en de animatie van het inbraakalarm werden gecorrigeerd
  • Favoriete bediening wordt correct weergegeven zodra het scherm actief is
 • Algemene probleemoplossing

Hoe installeren?

 1. Zorg ervoor dat je computer een actieve internetverbinding heeft.
 2. Open de geïnstalleerde programmeersoftware op je computer. De software meldt dat er een nieuwe versie ter beschikking is. Bevestig dat je wilt upgraden.
 3. Indien de programmeersoftware meldt dat er een upgrade beschikbaar is voor de connected controller, voer je deze uit.
 4. (Indien je deze melding niet krijgt, betekent dit dat je computer nog niet verbonden is met je connected controller. Sluit de software en verbind je computer met je connected controller. Open de programmeersoftware opnieuw. Nu krijg je de upgrade voor de connected controller te zien en kan je deze uitvoeren.)
 5. De software bevestigt dat je installatie up to date is.
 6. Indien je een touchscreen 550-20102 hebt, zal ook dit touchscreen aangeven dat er een upgrade klaarstaat. Volg de stappen op het scherm om de upgrade te downloaden en te installeren. Hiervoor is enkel een actieve internetverbinding noodzakelijk (een upgrade met USB-stick zoals bij de eerste upgrade naar Niko Home Control II, is niet meer nodig). Het touchscreen 550-20101 moet je upgraden met de USB-stick volgens de procedure die hierboven beschreven wordt.

Waarschuwingen en gekende problemen

 • Digital black:
  • Als je een Digital black verwijdert uit de Niko Home app, dan blijft de Digital black mogelijk actief en gekoppeld aan het systeem. Opnieuw verbinden is in dat geval niet mogelijk.
  • Als je meerdere rolluiken activeert met dezelfde bediening op de Digital black, dan komen de rolluiken mogelijk niet op dezelfde hoogte terecht.
  • De thermostaat kan gedurende enkele minuten een hogere omgevingstemperatuur (+ 2 °C) weergeven dan werkelijk het geval is na een upgrade of langdurig schermgebruik.
  • Digital black 230V kan niet als thermostaat gebruikt worden. Die functie wordt enkel ondersteund door Digital black 24V, in combinatie met een verwarmings-/koelingsmodule of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106), geprogrammeerd voor elektrische verwarming.
  • De compensatie voor de temperatuurkalibratie moet in de app ingesteld worden om de gemeten temperatuur af te stemmen op de effectieve kamertemperatuur.
  • Als je een Netgear Orbi RBR50-router hebt, is het soms niet mogelijk om de Digital black met je wifinetwerk te koppelen. Voor andere soorten en merken van routers zijn er nog geen problemen gemeld.
  • Het verbinden van 20 Digital blacks kan er af en toe tot leiden dat de Nike Home app blijft hangen. Sluit de app en start hem opnieuw op om het probleem op te lossen.
  • Beperkte UI-problemen in routines met tussenstatussen en verkeerd uitgelijnde tekst.
  • Uitgangen die op een Digital black aangesloten zijn, kunnen niet in een aanwezigheidssimulatie gebruikt worden.
  • Wanneer generieke spelers, zoals generieke verwarming, warm water of generieke ventilatie in de programmering zijn opgenomen, kan je de Digital black mogelijk niet verbinden

  • Historische energiegegevens zijn mogelijk nog niet zichtbaar in de Niko Home app, deze zullen bij een volgende release toegevoegd worden 

 • Als je draadloze onderdelen in een Niko Home Control installatie voor busbekabeling gebruikt, kun je exact één Easywave-interface per installatie gebruiken. Kies de USB RF-interface (410-000999) of de Niko Home Control RF Easywave interface (550-00610).
 • Een onvolledig overzicht van mogelijke feedbackledresultaten op de wificonfiguratiepagina van de slimme hub.
 • In bepaalde gevallen kan de geconnecteerde dimmer voor Niko Home Control (voor traditionele bekabeling) in foutenmodus gaan. Druk op de 'MIN DIM LEVEL'-knop om het probleem op te lossen.
 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere gelijkaardige installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Na elke upload van een programmering naar de installatie, moet je opnieuw inloggen op de Niko Home Control app.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS-toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterke voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • Sla je programmering regelmatig op om verlies van data te voorkomen.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • Neem contact op met Niko customer services als je een HVAC-interface in een bestaande installatie wilt vervangen.
 • Verwijder alle toegewezen Velux- of Reynaers-spelers uit een module als je hun positie wilt veranderen. Wijs ze vervolgens toe aan hun nieuwe positie op de module.
 • Nadat je luidsprekers bij of uit elkaar hebt gehaald of de firmware van je luidspreker hebt bijgewerkt, wordt je automatisch afgemeld bij de app.
 • De diagnosepagina toont geen analoge sensorgegevens.
 • De diagnosepagina toont enkel de status van het eerste kanaal van een module met meerdere kanalen.
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat gevoeligheidsinstelling niet toe.
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat uitschakelvertragingswaarde in afwezigheidsdetectie (uitsluitend 10s) niet toe.
 • In uitzonderlijke gevallen loopt het touchscreen vast in toetsenbordmode. Schakel in en uit om het probleem op te lossen.

Nuttige informatie

 • Met deze software programmeer je de Niko Home Control II installatie. De software is compatibel met de connected controller, de draadloze slimme hub en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.
 • De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, stelt de programmeersoftware voor om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor Niko Home Control II installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie.
 • Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftware versie 1.x dienen niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties.De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund.
 • Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite: https://mynikohomecontrol.niko.eu. Dat dient te gebeuren met het MAC-adres en het serienummer van de connected controller of draadloze slimme hub. Het e-mailadres en paswoord dat je bij de registratie gebruikt, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.