Skip to main content
Skip table of contents

Release notes versie 2.6.2 Windows

Softwareversie en releasedatum

Niko Home Control programmeersoftware, versie 2.6.2 voor Windows. Met deze software kan je een nieuwe Niko Home Control II installatie programmeren of een bestaande 2.x installatie aanpassen.

Releasedatum:  

Deze upgrade wordt verspreid als automatische upgrade van de programmeersoftware bij opstart en kan ook gedownload worden op de Niko website.

Systeemvereisten 

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Windows 7 of recenter. We raden aan om alle officiële Windows updates te installeren.
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft zal een waarschuwing geven als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Wanneer gebruiken?

Niko raadt ten stelligste aan om alle Niko Home Control II installaties te upgraden naar deze versie om de goede werking van de installatie te garanderen. Een upgrade is in het bijzonder aan te raden als de installatie één van de onderstaande eigenschappen of bug fixes nodig heeft.

Nieuwe functies

In vergelijking met versie 2.5.1:

 • Bediening en aanpassing van je Niko Home Control installatie vanop afstand met de Niko Home app

 • Basisacties, geavanceerde acties en luidsprekers kunnen geconfigureerd worden in de Niko Home app

 • Energiebeheer voor installaties die verbonden zijn met een Nederlandse of Vlaamse slimme/digitale meter: raadpleeg het historische en actuele energieverbruik. Deze functie is momenteel enkel beschikbaar voor Beta-gebruikers. Wil je een Beta-gebruiker worden? Stuur een e-mail naar support@niko.eu

 • IFTTT ondersteuning vanaf november 2019: Niko Home Control is compatibel met (https://ifttt.com/)

Bugfixes

In vergelijking met versie 2.5.1:

 • Er worden geen foutmeldingen meer verzonden na het toevoegen van een zoneventiel aan een actie.
 • Er wordt geen foutmelding meer gegeven in de programmeersoftware bij het openen van ‘kast vullen’ wanneer er geen Niko Home Control modules in de kast voorkomen.
 • De energiemodule verdwijnt niet meer van het touchscreen na een upgrade.
 • Diverse bugfixes voor het verbeteren van de prestaties en stabiliteit.
 • Diverse bugfixes voor het verbeteren van de gebruikerservaring in de programmeersoftware, de Niko Home Control II app en de Niko Home app

In vergelijking met versie 2.6.1:

 • Er verschijnen geen onterechte meldingen meer in de programmeersoftware: ‘geen Niko Home Control installatie gevonden’.

Hoe installeren?

Je installeert de software voor het eerst

Download de software op de Niko website.

Unzip het bestand NikoProgramInstallerWIN-v2.6.2.zip, je krijgt 4 bestanden:

 1. README.txt: dit bestand bevat de installatie-instructies
 2. NHC-2.6.21456-release.exe:
  1. De installatie van het programma start zodra je dit bestand opent (volg stappen op het scherm)
  2. Als de pc met het Internet verbonden is, zal de software voorstellen om een recentere versie te downloaden als deze beschikbaar is. We raden je aan om steeds de recentste versie te gebruiken omdat deze de laatste functionaliteiten en bugfixes bevat.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip en NikoTouch3OS-v4.2.5.1.10885.zip:
  1. Deze bestanden heb je nodig voor de ingebruikname van elk touchscreen van de 2e (550-20101) of 3e (550-20102) generatie. Je herkent deze touchscreens aan de aanwezigheid van een USB-poort onderaan. Andere touchscreens kunnen niet gebruikt worden in een Niko Home Control II installatie.
  2. In geen geval deze bestanden unzippen.
  3. Kopieer beide zip-bestanden naar een lege FAT32-geformatteerde USB-stick. Maak bij het verwijderen van de USB-stick uit een Windows pc gebruik van de optie ‘hardware veilig verwijderen’.
  4. Plaats de USB-stick in de USB-poort onderaan het touchscreen en volg de instructies op het scherm. Het touchscreen zal automatisch het juiste zipbestand herkennen en de upgrade starten.
  5. Latere upgrades zullen automatisch geïnstalleerd worden. Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk.

Je had al een vorige 2.x software geïnstalleerd

 1. Zorg ervoor dat je computer een actieve internetverbinding heeft.
 2. Open de geïnstalleerde programmeersoftware op je computer. De software meldt dat er een nieuwe versie ter beschikking is. Bevestig dat je wilt upgraden.
 3. Indien de programmeersoftware meldt dat er een upgrade beschikbaar is voor de connected controller, voer je deze uit.
 4. (Indien je deze melding niet krijgt, betekent dit dat je computer nog niet verbonden is met je connected controller. Sluit de software en verbind je computer met je connected controller. Open de programmeersoftware opnieuw. Nu krijg je de upgrade voor de connected controller te zien en kan je deze uitvoeren.)
 5. De software bevestigt dat je installatie up to date is.
 6. Indien je een touchscreen 550-20102 hebt, zal ook dit touchscreen aangeven dat er een upgrade klaarstaat. Volg de stappen op het scherm om de upgrade te downloaden en te installeren. Hiervoor is enkel een actieve internetverbinding noodzakelijk (een upgrade met USB-stick zoals bij de eerste upgrade naar Niko Home Control II, is niet meer nodig). Het touchscreen 550-20101 moet je upgraden met de USB-stick volgens de procedure die hierboven beschreven wordt.

Waarschuwingen en gekende problemen

 • Om de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (traditionele bekabeling) te connecteren met het internet, is een bekabelde verbinding met een ethernetkabel noodzakelijk.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de geconnecteerde dimmer voor Niko Home Control (voor traditionele bekabeling) in foutmodus raken. Druk op de knop ‘MIN DIM LEVEL’ om dit te verhelpen.
 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere gelijkaardige installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Na elke upload van een programmering naar de installatie, moet je opnieuw inloggen op de Niko Home Control app.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterke voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • Sla je programmering regelmatig op om verlies van data te voorkomen.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • Contacteer Niko customer services vóór je een HVAC-interface vervangt in een bestaande installatie.
 • Ontkoppel alle Reynaers of Velux spelers van een module als je de positie van een of meerdere van deze spelers wilt wijzigen. Wijs ze nadien opnieuw toe aan de (nieuwe) positie op de module.
 • De diagnosepagina toont geen gegevens van analoge sensoren
 • De diagnosepagina toont van meerkanaalsmodules enkel de status van het eerste kanaal.
 • Na het (de)groeperen van luidsprekers en na een luidspreker firmware update zal je automatisch uitgelogd worden uit de app.
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat gevoeligheidsinstelling niet toe
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat uitschakelvertragingswaarde in afwezigheidsdetectie (uitsluitend 10s) niet toe
 • In uitzonderlijke gevallen loopt het touchscreen vast in toetsenbordmodus. Schakel in en uit om het probleem op te lossen.


Nuttige informatie

 • Met deze software programmeer je een Niko Home Control II installatie. De software is compatibel met de connected controller en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.
 • De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Van zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, zal de programmeersoftware voorstellen om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor Niko Home Control II installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie.
 • Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftwareversie 1.x dienen niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties. De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund.
 • Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu met het MAC-adres en serienummer van de connected controller. Het e-mailadres en paswoord dat bij de registratie gebruikt worden, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.