Skip to main content
Skip table of contents

Niko Home Control I release notes

Klik op onderstaande links om de release notes van jouw softwareversie te raadplegen.

Om te weten welke versie je hebt, klik je in het Dashboard van de programmeersoftware op "Projectinformatie en instellingen" en vervolgens "Versie Niko Home Control programmeersoftware".


Versie 1.23 release notes Windows

Versie 1.23 release notes Mac

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.