Skip to main content
Skip table of contents

Het volume van Sonos/Bose-luidsprekers uitschakelen wanneer er wordt aangebeld

Use case

Je klant wil het volume van zijn Sonos/Bose-luidspreker uitschakelen wanneer er iemand aanbelt aan de videobuitenpost. Na de oproep wordt het volume terug aangeschakeld.


Procedure

De bediening en het toestel creëren
  1. Creëer een videobuitenpost (VDS1).
  2. Creëer een Sonos/Bose-luidspreker (LS1).

De routine creëren

Creëer een routine Toegangscontrole (ROUT1). Configureer het volgende gedrag:

  • Selecteer een toets op de videobuitenpost (VDS1).
  • (optioneel) Selecteer een gong, een deurslot en/of een routine of basisactie.
  • (optioneel) Selecteer een andere beltoon.

De voorwaarde creëren

Creëer een voorwaarde (COND1) voor het uitschakelen van de luidsprekers wanneer er iemand aanbelt en het opnieuw inschakelen wanneer de oproep wordt beëindigd. Gebruik de volgende logica:

  • IF (ROUT1: Status = inkomende oproep) of (ROUT1: Status = oproep beantwoord)
  • THEN LS1: Luidsprekerinstellingen = geluid uitschakelen
  • ELSE LS1: Luidsprekerinstellingen = geluid opnieuw aanschakelen

Het touchscreenprofiel bewerken

Om de oproep te beantwoorden met het touchscreen, moet je de functionaliteit toegangscontrole in het touchscreenprofiel inschakelen. Je vindt het touchscreenprofiel/de touchscreenprofielen in het menu Dashboard.


Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.