Skip to main content
Skip table of contents

Gebruik overtollige elektriciteit voor niet-geconnecteerde huishoudapparaten

Use case

Je klant heeft zonnepanelen en niet-geconnecteerde huishoudelijke apparaten.

Wanneer er een overschot aan elektriciteit is, wil je klant dat optimaal benutten.

Je wilt de solar mode gebruiken om één (of meerdere) niet-geconnecteerde, traditionele huishoudelijke apparaten aan te zetten, bijvoorbeeld de wasmachine of de vaatwasser.

In dit voorbeeld gebruiken we een niet-geconnecteerde vaatwasser.
Je klant zet de vaatwasser op voorhand klaar. De solar mode start de vaatwasser wanneer er overtollige zonne-energie is.

Test op voorhand of je niet-geconnecteerd apparaat geschikt is voor dit voorbeeld:

 1. Zet je apparaat aan, kies een programma en start het gekozen programma handmatig.

 2. Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat, bijvoorbeeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
  Wacht nu enkele minuten.

 3. Herstel de stroomtoevoer door de stekker weer in het stopcontact te steken.
  Gaat het apparaat verder met het gekozen programma? Zo ja, dan kan je dit programmeervoorbeeld gebruiken om je niet-geconnecteerd apparaat te starten met zonne-energie.

Dit programmeervoorbeeld bestaat uit twee delen:

Deel 1, met de configuratie die een geconnecteerd schakelbaar stopcontact, Zigbee® aanstuurt. Het stopcontact wordt automatisch uitgeschakeld nadat je klant het apparaat handmatig heeft gestart. Het stopcontact wordt automatisch ingeschakeld als er overtollige zonne-energie is.

Deel 2, een uitbreiding van het voorbeeld, met een ‘overrule-functie’, zodat je niet hoeft te wachten op overtollige zonne-energie om je apparaat te start.

Startpunt

 • Je installeerde een geconnecteerd schakelbaar stopcontact, Zigbee®.

 • Je installeerde een bediening om het stopcontact te activeren.
  (De solar mode wordt geactiveerd via de Niko Home app).

Procedure

Deel 1: De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer het geconnecteerde schakelbare stopcontact, Zigbee® (SOCK1)

 2. Creëer de bediening waarmee je het stopcontact wilt in- en uitschakelen (PB1)

 3. Creëer een virtueel toestel (VIRT1)
  We zullen het virtueel toestel (VIRT1) later gebruiken om overtollige zonne-energie aan te geven

Alt text
Deel 1: De routine(s) en actie(s) creëren
 1. Creëer een basisactie (BASIC1) om het geconnecteerde schakelbare stopcontact, Zigbee® (SOCK1) aan te sturen

 2. Creëer de routine solar mode (ROUT1).
  Stel het volgende gedrag in:
  Selecteer toestellen die geactiveerd moeten worden in solar mode:
  VIRT1 | Overschot Aan Zonne-energie: 400 W | Laatste Activatietijd: Onwaar | Minimale duur: 4 uur

 • Kies het ‘Overschot Aan Zonne-energie’ volgens de geïnstalleerde zonnepaneelcapaciteit van je klant en het aan te sturen toestel.

 • Stel een minimale duur in die iets langer is dan de benodigde tijd voor het langste programma van het aan te sturen toestel.

Alt text
Alt text
Deel 1: De voorwaarden creëren

Via de volgende voorwaarden automatiseren we de aansturing van het geconnecteerde schakelbare stopcontact, Zigbee®:

 1. Creëer een voorwaarde (COND1) om SOCK1 aan te sturen:
  IF VIRT1= onwaar AND SOCK1 > 5W
  THEN SOCK1: waarde = uit

  Deze voorwaarde zorgt ervoor dat het stopcontact uitgeschakeld wordt wanneer de klant de vaatwasser aanzet en handmatig start.
  De vaatwasser wacht nu tot het stopcontact opnieuw wordt aangeschakeld om het gestarte programma te hervatten.

 2. Creëer een voorwaarde (COND2) om SOCK1 aan te sturen:
  IF VIRT1= waar
  THEN SOCK1: waarde = aan
  Deze voorwaarde zorgt ervoor dat het stopcontact aangeschakeld wordt en aan blijft wanneer er overtollige zonne-energie is. Het stopcontact blijft ten minste aan gedurende de minimale tijd die je hebt ingesteld in de solar mode voor het virtuele toestel VIRT1.


Alt text
Alt text

Deel 2: De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer de bediening die je wilt gebruiken om de 'overrule-functie' in te schakelen (PB2).

 2. Creëer een virtueel toestel (VIRT2)
  Dit virtuele toestel (VIRT2) zal straks je overrule-functie vertalen in het inschakelen en ingeschakeld houden van het stopcontact.

Alt text
Deel 2: De routine(s) en actie(s) creëren
 1. Creëer een basisactie (BASIC2) om het virtuele toestel (VIRT2) aan te sturen
  Activeer "Deze basisactie moet na een bepaalde tijd worden gestopt" en stel "Tijdsperiode waarna de basisactie wordt gestopt" in op dezelfde tijd die je in de solar mode hebt ingesteld als de minimale duur voor virtueel apparaat VIRT1.

Alt text
Deel 2: De voorwaarden wijzigen
 1. Voorwaarde wijzigen (COND1):
  IF VIRT1= onwaar AND SOCK1 > 5W AND VIRT2 = onwaar
  THEN SOCK1: waarde = uit
  Door VIRT2 toe te voegen aan deze voorwaarde wordt het stopcontact niet uitgeschakeld als de overrule-functie geactiveerd is.

 2. Voorwaarde wijzigen (COND2):
  IF VIRT1= waar OR VIRT2 = waar
  THEN SOCK1: waarde = aan
  Door VIRT2 toe te voegen aan deze voorwaarde wordt het stopcontact aangeschakeld als de overrule-functie geactiveerd is.

Alt text

Voorbeelden

Klik hier om het programmeervoorbeeld met deel 1 te downloaden.
(FPE_032_220_01.nhc2-bestand).

Klik hier om het programmeervoorbeeld met deel 1 + deel 2 te downloaden.
(FPE_032_220_02.nhc2 file).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.