Skip to main content
Skip table of contents

Een toestel bedienen met een drukknop en een digitale potentiaalvrije sensormodule

Use case

Je klant heeft een trappenhal met verschillende verdiepingen en bijhorende verlichting met drukknoppen en teleruptoren. 

Om de één of andere reden lukt het je als installateur niet om drukknopinterfaces te installeren om makkelijk een Niko Home Control oplossing in te voeren.

Om je klant een oplossing te bieden, kun je de drukknoppen in de trap behouden en een digitale potentiaalvrije sensormodule gebruiken in de kast.

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer een digitale sensor (SENS1).
 2. Creëer een virtueel toestel (VIRT1).
 3. Creëer de verlichting (LAMP1).

De routine creëren

Creëer een routine op maat (ROUT1) om VIRT1 te activeren met de digitale sensor (SENS1). VIRT1 wordt gedeactiveerd na 0,1 s. Gebruik het volgende gedrag:

 • Bediening die de routine inschakelt: digitale sensor (SENS1).
 • Toestellen die deel uitmaken van de routine: VIRT1
  • Startgedrag: VIRT1: Waarde = waar, Vertraging = 0 s
  • Stopgedrag: VIRT1: Waarde = waar, Vertraging = 0,1 s

De voorwaarden creëren
 1. Creëer een voorwaarde (COND1) die LAMP1 activeert wanneer er op de drukknop wordt gedrukt. Gebruik de volgende logica:
  • IF (LAMP1: Waarde = uit) en (SENS1: Waarde = waar) en (VIRT1: Waarde = onwaar)
  • THEN (LAMP1: Waarde = aan, Vertraging = 0 s)
  • ELSE laat leeg
 2. Creëer een voorwaarde (COND2) die LAMP1 deactiveert wanneer er opnieuw op de drukknop wordt gedrukt. Gebruik de volgende logica:
  • IF (LAMP1: Waarde = aan) en (SENS1: Waarde = waar) en (VIRT1: Waarde = onwaar)
  • THEN (LAMP1: Waarde = uit, Vertraging = 0 s)
  • ELSE laat leeg

De kast vullen en de toestellen adresseren
Vul de kast met ...en adresseer de volgende toestellen ...
een digitale sensormodule 2U (MOD1)

digitale sensor SENS1.

een schakelmodule (3X) 2U (MOD2)verlichting LAMP1.Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.