Skip to main content
Skip table of contents

Een rolluik aansturen met een vast tijdschema

Use case

Je klant wil een rolluik aansturen. Op weekdagen gaat het rolluik om 7.30 uur open en sluit het om 22.00 uur. Tijdens het weekend blijft het rolluik gesloten. Het rolluik kan op elk moment van de dag manueel geopend of gesloten worden met een drukknop.


Procedure

De bediening, het toestel, de basisactie en het tijdschema creëren
  1. Creëer een enkelvoudige drukknop (PB1).
  2. Creëer een rolluik (MOT1).
  3. Creëer een basisactie (BASIC1) om het rolluik te bedienen met de drukknop (PB1).
  4. Creëer een wekelijks tijdschema (TIME1).

De voorwaarde creëren

Creëer een voorwaarde (COND1) die het tijdschema gebruikt om het rolluik aan te sturen. Om 7.30 uur gaat het rolluik open (TIME1 = waar). Om 22.00 uur sluit het rolluik (TIME1 = onwaar). Gebruik de volgende logica:

  • IF TIME1: Aan/uit = waar
  • THEN MOT1: Motorbeweging = openen, Vertraging = 0 s
  • ELSE MOT1: Motorbeweging = gesloten, Vertraging = 0 s

De kast vullen en het toestel adresseren
Vul de kast met ...en adresseer het volgende toestel ...
een motormodule 4U (MOD1)

rolluik MOT1.Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.