Skip to main content
Skip table of contents

Een drukknop met led gebruiken om de verlichting voor 4 uur te activeren, waarbij de led de hele periode brandt

Use case

Je klant wil de verlichting voor 4 uur activeren met een enkelvoudige drukknop met led.  Wanneer er binnen die 4 uur opnieuw op de knop wordt gedrukt, wordt er nog eens 4 uur bij de resterende tijd geteld. Zolang de verlichting brandt, brandt ook de led op de drukknop.

Bv. 

 1. Er wordt op de knop gedrukt. De lamp en de led op de knop gaan aan en branden 4 uur.
 2. Drie uur later wordt er opnieuw op de knop gedrukt. De lamp en de led op de knop worden voor nog eens 4 uur geactiveerd. 
 3. De lamp en de led op de knop gaan na 7 uur uit.

In dit voorbeeld wordt verlichting gebruikt, maar je kan deze manier van programmeren ook gebruiken in combinatie met ventilatie, verwarming, ...

Procedure

De bedieningen en toestellen creëren
 1. Creëer een enkelvoudige drukknop met led (PB1).
 2. Creëer de virtuele toestellen (VIRT1 en VIRT2):
 3. Creëer de verlichting (LAMP1).


De routines creëren
 1. Creëer een routine op maat (ROUT1) om VIRT1 en VIRT2 te activeren met PB1 en de led voor 4 uur te activeren. Gebruik het volgende gedrag:
  • Bediening die de routine inschakelt: knop (PB1)
  • Toestellen die deel uitmaken van de routine: VIRT 1 en VIRT2
   • Startgedrag: (VIRT1: Waarde = waar) en (VIRT2: Waarde = waar)
   • Stopgedrag: laat leeg
  • Stel de volgende parameters in:
   • Feedbackgedrag van de routine. De led brandt wanneer de routine wordt gestart.
   • Vink "Deze routine automatisch na een bepaalde tijd stoppen" aan en stel de tijdsduur in op 4 uur.
 2. Creëer een routine op maat (ROUT2) om de verlichting aan te sturen. Gebruik het volgende gedrag:
  • Bediening die de routine inschakelt: laat leeg
  • Toestellen die deel uitmaken van de routine: VIRT 1, VIRT2 en LAMP1
   • Startgedrag: (LAMP1: Waarde = aan)
   • Stopgedrag: (VIRT1: Waarde = onwaar) en (VIRT2: Waarde = onwaar) en (LAMP1: Waarde = uit)
  • Stel de volgende parameters in:
   • Feedbackgedrag van de routine. De led brandt wanneer de routine wordt gestart.
   • Vink "Deze routine automatisch na een bepaalde tijd stoppen" aan en stel de tijdsduur in op 4 uur.


Door de specifieke parameters in te stellen in ROUT1, volgt de led op de knop het gedrag van VIRT1 en VIRT2. De led wordt gedeactiveerd wanneer zowel VIRT1 als VIRT2 "onwaar" is. VIRT1 en VIRT2 gaan naar "onwaar" wanneer de verlichting 4 uur na de laatste druk op de knop geactiveerd was.

De voorwaarde creëren

Creëer een voorwaarde (COND1) voor het aansturen van de led op de drukknop. De led blijft geactiveerd tot 4 uur na de laatste druk op de knop. Gebruik de volgende logica:

 • IF (VIRT1: Waarde  = waar) en (VIRT2: Waarde  =  waar)
 • THEN (ROUT2: Starters = activeren) en (VIRT2: Waarde = onwaar)
 • ELSE laat leeg


Stel slechts 1 virtueel toestel in op "onwaar" in de THEN-clausule. Op die manier blijft de led geactiveerd. Een tweede druk op de knop activeert COND1.

De kast vullen en het toestel adresseren
Vul de kast met ...en adresseer het volgende toestel ...
een schakelmodule (3x) 2U (MOD1)

de verlichting LAMP1.Voorbeeld

Klik hier om het programmeervoorbeeld (nhc2-bestand) te downloaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.