Skip to main content
Skip table of contents

Waarschuwingen voor de installatie

 • De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
 • Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of supportdienst van Niko. Op de Niko website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.
 • Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):
  • de geldende wetten, normen en reglementen.
  • de stand van de techniek op het moment van de installatie.
  • deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie.
  • de regels van goed vakmanschap.
 • Bij twijfel of voor de specifieke omruilprocedure in geval van een eventueel defect neem je contact op met de Niko supportdienst (België: +32 3 778 90 80 – Nederland: +31 183 64 06 60) of je groothandel. Contactgegevens en meer informatie vind je op www.niko.eu onder de rubriek “Hulp en advies”.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.