Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud en probleemoplossing voor de DALI-2 broadcastmodule

De DALI-2-broadcastmodule upgraden

De status-led op de module knippert als een upgrade vereist is.

Tijdens het uploaden van je project naar je Niko Home Control installatie, kun je de module upgraden.

Zie de softwarehandleiding Niko Home Control II: Uploaden voor meer informatie over hoe een project te uploaden in de Niko Home Control programmeersoftware.

Probleemoplossing voor de DALI-2-broadcastmodule

Probleem

Voorgestelde oplossing

Kan niet naar DALI-toestellen zoeken

Kijk na of de DALI-module geconfigureerd en geadresseerd is in de Niko Home Control programmeersoftware.

DALI-toestel is terug te vinden in de Niko Home Control programmeersoftware maar niet in de installatie

Volg de instructies in de Niko Home Control programmeersoftware.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.