Skip to main content
Skip table of contents

Motorbedieningen

Beschrijving

Drukknoppen voor motorsturing bestaan als enkelvoudige motorsturingsbediening (drie actieknoppen) of tweevoudige motorsturingsbediening (tweemaal drie actieknoppen). Hiermee bedient de bewoner de motoren van respectievelijk een of twee groepen rolluiken, zonweringen of jaloezieën die in de Niko Home Control installatie geïntegreerd zijn.

Overzicht

Werking

De specifieke actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit volgende knoppen: “A”, “B” en “C”.

Als de actieknoppen uitgerust zijn met indicatieleds, geven deze aan in welke looprichting het einde al dan niet niet bereikt is. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als het einde bereikt is of niet bereikt is. Dit bepaal je in de programmeersoftware.

De functies van de actieknoppen vind je in volgende tabel.


Status vóór

Actie

Status na

Geen beweging

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Volledig open/naar boven

Geen beweging

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Voorkeursinstelling (standaard 50 %)

Geen beweging

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Volledig gesloten/naar beneden

Geen beweging

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Gaat open/naar boven zolang de knop ingedrukt is.

Geen beweging

“B” lang indrukken (> 3 s)

De huidige positie is ingesteld als voorkeursinstelling.

Geen beweging

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Sluit/gaat naar beneden zolang de knop ingedrukt is.

In beweging

“A” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“B” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“C” kort indrukken (< 0,4 s)

Stopt

In beweging

“A” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt

In beweging

“B” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt

In beweging

“C” lang indrukken (≥ 0,4 s)

Stopt


Installatie

De drukknop is voorzien van een eenvoudig klikmechanisme voor busbekabelingsbedieningen met wandmontage.
De volgende artikelen zijn vereist om een enkelvoudige drukknop te installeren:

  • een inbouwdoos (A)
  • een enkelvoudige muurprint (550-14110 of 550-141x6) of een meervoudige muurprint (550-14106 of 550-140xx) (B)
  • een drukknop (C)
  • afdekplaat (D)
  • Als je een meervoudige muurprint installeert, heb je ook een aansluitunit (550-14090) nodig.
  • Je kan een enkelvoudige inbouwdoos gebruiken om meerdere drukknoppen (tot drie horizontaal of verticaal) op één locatie te installeren.
  • De muurprints zijn verkrijgbaar met klauw- en schroefbevestiging. 

Bevestig de drukknop door de aansluitunit op een Niko Home Control muurprint te klikken.
Via twee contactveertjes zal de drukknop automatisch verbinding maken met de Niko Home Control bus.
Let erop dat je de drukknop in de juiste richting plaatst: de springveertjes moeten zich aan de onderkant bevinden.
Monteer tot slot de afdekplaat (D) op de printplaat via het SnapFit-mechanisme.

A. Enkelvoudige inbouwdoos (geen Niko product)

B. Enkelvoudige muurprint

C. Drukknop

D. Afdekplaat

Installatieschema enkelvoudige muurprint

Technische gegevens

  • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 0 - 50 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.