Skip to main content
Skip table of contents

Minimelder

Beschrijving

De minimelder detecteert bewegingen en veranderingen in lichtsterkte. Aan de hand van deze gegevens kunnen Niko Home Control functies geactiveerd of gedeactiveerd worden. Het product is geschikt voor plafondmontage in verlaagde plafonds, zowel binnen als buiten.

Overzicht

 1. Lens
 2. Veerklemmen
 3. Afdekkapjes
 4. Adereindhulzen

Werking

Algemeen

De minimelder detecteert beweging met behulp van de passief Infraroodtechnologie (PIR).

Wanneer de melder beweging detecteert, zal het startgedrag van een geprogrammeerde actie uitgevoerd worden.Als hij na een ingestelde tijd geen beweging meer detecteert (bv. nadat iedereen de ruimte verlaten heeft), zal het geprogrammeerde stopgedrag uitgevoerd worden. Je programmeert het start- en stopgedrag van de acties met behulp van de Niko Home Control programmeersoftware.

De minimelder is daarnaast uitgerust met een lichtmeetcel die de invallende lichtsterkte meet. Je beslist tijdens het programmeren of je enkel rekening houdt met de invallende lichtsterkte of met beweging of met allebei. Zo kan je ervoor kiezen om een actie altijd te laten starten als er beweging gedetecteerd wordt of enkel overdag of ’s avonds. Of kan je ervoor kiezen om enkel rekening te houden met de invallende lichtsterkte en niet met beweging.

Een paar mogelijke toepassingen:

 • als aanwezigheidsmelder (automatisch aan/uit met minimelder): de minimelder schakelt de verlichting automatisch in, afhankelijk van de ingestelde luxwaarde en/of als hij beweging detecteert.
 • als afwezigheidsmelder (manueel aan met drukknop /automatisch uit met minimelder): Je schakelt het licht aan met een drukknop en de minimelder schakelt de verlichting uit als gedurende een ingestelde periode geen beweging meer gedetecteerd wordt.
 • als lichtsensor (automatisch aan/uit met minimelder): de minimelder schakelt de verlichting automatisch aan wanneer het omgevingslicht onder een ingestelde luxwaarde zakt en schakelt het uit van zodra de ingestelde waarde opnieuw bereikt wordt.

Meer informatie over deze en andere programmeringen vind je op www.niko.eu, onder de tab “Hulp en advies”, onder “Systeemhandleidingen”

Na aansluiting op de bus zal de melder automatisch kalibreren. Na ongeveer 40 sec. is hij klaar voor gebruik. Ook na een spanningsonderbreking blijft de programmatie behouden en zal de melder correct functioneren.


Detectiegebied

De aanbevolen montagehoogte is 2 tot 3 m. Op een hoogte van 3 m heeft de minimelder een detectiebereik van 9,5 m diameter (indien de gevoeligheid voor bewegingen ingesteld werd op hoog).


De tabel hierboven geldt voor de instelling “hoog”. Indien de gevoeligheid van de melder ingesteld wordt op “gemiddeld hoog”,“gemiddeld laag” of “laag”, zal de melder minder gevoelig worden voor beweging (verplaatsing van warmte) en zal het detectiegebied verkleinen.

De minimelder is het gevoeligst voor bewegingen die het detectiegebied doorkruisen.


Detectiehoek

De minimelder heeft een detectiehoek van 360°. Je kan de detectiehoek tot 180° verkleinen door gebruik te maken van de bijgeleverde afschermkapjes (wit of zwart). De kapjes kunnen 360° rond de lens draaien en kunnen op maat bijgesneden worden.

Installatie

De minimelder is geschikt voor inbouw in verlaagde plafonds.

Om de minimelder te installeren:

1    Maak een opening van 3 cm diameter in het plafond.

2    Sluit de minimelder met behulp van een standaardconnector (niet bijgeleverd) aan op de tweedraadse buskabel. Gebruik hiervoor de twee draden die aan de bovenzijde van de melder vertrekken. Deze zijn 50 cm lang, hebben een diameter van 0,5 mm² en zijn aan hun uiteinde voorzien van eindhulzen met een diameter van 1 mm en een lengte van 8,8 mm.

3    Plooi de veerklemmen naar boven en steek de minimelder voorzichtig in de plafondopening. Dankzij de veerklemmen zet het toestel zich eenvoudig vast.


Installeer de minimelder niet te dicht bij warmtebronnen, luchtstromen van ventilatiesystemen of bewegende objecten. Zij kunnen de minimelder immers ongewenst activeren.


Programmering

Je bepaalt en wijzigt de instellingen van de minimelder in de Niko Home Control programmeersoftware. Je kan de volgende drie instellingen aanpassen:

 • het lichtniveau
 • de gevoeligheid voor bewegingen (“laag”, “gemiddeld laag”,“gemiddeld hoog”,“hoog”)
 • de uitschakelvertraging.
 • de werkingsmodus (aan- of afwezigheidsmelder)
 • werkingsmodus van de lichtsensor (donker en licht of enkel donker)

In de software bepaal je welke actie uitgevoerd moet worden bij een bepaalde lichtintensiteit en/of beweging.

De gebruiker kan – na ingebruikname – zelf de instellingen van de minimelder aanpassen in de programmeersoftware.


Adresseren

Nadat je de minimelder gemonteerd hebt in het plafond en in de programmeersoftware de stappen “Project”, “Creëren” en “Kast vullen” doorlopen hebt, kom je terecht in de stap “Adresseren”. Hier wordt je gevraagd om alle inputs één voor één te adresseren.

Van zodra je de adressering aanvangt, zal de groene led op de minimelder beginnen te knipperen. De minimelder zal enkel een adres doorgeven wanneer hij een groot verschil in lichtsterkte detecteert. Je creëert een dergelijk verschil in lichtsterkte door met een zaklamp op de minimelder te schijnen (bij weinig omgevingslicht) of door hem af te dekken (bij veel omgevingslicht). Van zodra het adres correct doorgegeven werd, zal de groene led op de melder continu beginnen te branden.

Adresseren kan ook door het unieke MAC-adres manueel in te geven in de programmeersoftware. Je vindt dit MAC-adres op de minimelder.


Technische gegevens

 

 • Referentiecode:  550-20220
 • Afmetingen: 13,3 x 36 mm (HxB) / 62,6 x 36 mm (HxB) (incl. niet zichtbare deel)
 • Werkspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • Verbruik: 0,1 W / 5 mA (10 Niko Home Control punten)
 • Detectiehoek: 360°
 • Detectiebereik: cirkel, maximum 9,5 m op een hoogte van 3 m (gevoeligheid ingesteld op “hoog”)
 • Aansluiting: kabel 50 cm, 2 x 0,5 mm² (met adereindhulzen van 8,8 mm lang en een diameter van 1 mm)
 • Montagehoogte: 2 – 3 m
 • Boordiameter: 30 mm
 • Lichtgevoeligheid: 2 – 25.000 lux
 • Uitschakelvertraging: 1 – 60 min
 • Beschermingsgraad: IP65
 • Omgevingstemperatuur: -10 °C – 50 °C
  De minimelder kan gebruikt worden in omgevingstemperaturen tot -20 °C op voorwaarde dat de gevoeligheid voor bewegingen op "laag" ingesteld wordt.
 • CE-gemarkeerdJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.