Skip to main content
Skip table of contents

Legende van symbolen

Lfase
Nnuldraad
tamaximale omgevingstemperatuur waarbij het product permanent en onder normale omstandigheden bediende mag worden
µmicroschakelaar; de afstand tussen de open contacten van een microschakelaar bedraagt minder dan 1,2 mm
εzonder contactopening (schakelaar met halfgeleiderelement)
cosϕarbeidsfactor
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.