Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de draadloze schakelaar met batterij, tweevoudig, Zigbee®

De feedbackled brandt enkel wanneer de tweevoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij van de sokkel is gehaald en verwijderd, en nadat je de programmeerknop ingedrukt hebt gehouden. De programmeerled zit op de achterkant van de schakelaar.
Reden

Actie

Programmeerled is uit
Normale werking


De programmeerknop is niet (correct) ingedrukt

Druk de programmeerknop lang genoeg in

De batterij is leeg

Vervang de knoopbatterij

De programmeerled knippert blauw

 • De draadloze Zigbee® schakelaar met batterij probeert verbinding te maken met het Zigbee® netwerk en de batterij is vol genoeg

 • Indien de functie identificeren van het Zigbee ® toestel geactiveerd wordt via de diagnosepagina in de programmeersoftware begint de blauwe led te knipperen wanneer de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij actief is (niet in batterijbesparingsmodus)

Wacht tot de led stopt met knipperen. Dat kan tot 90 seconden duren. De knipperfrequentie hangt af van de koppelmethode:

 • 1 x herhaald: gekoppeld via EZ-modus (Niko Home Control of netwerk van ander merk)

 • 2 x herhaald: gekoppeld via Touchlink

 • 4 x herhaald: gekoppeld via Find& Bind De led kleurt rood wanneer de batterij bijna leeg is

Blauwe led brandt vier seconden

De draadloze Zigbee® schakelaar met batterij is gekoppeld met het Zigbee® netwerk, en de batterij is vol genoeg

 • De blauwe led stopt na vier seconden met branden, waarna de draadloze Zigbee® schakelaar met batterij klaar is voor gebruik

 • De led kleurt rood wanneer de batterij bijna leeg is

De programmeerled knippert rood

 • Een rode led geeft aan dat de batterij bijna leeg is.

 • De betekenis van een blauwe led die continu brand/knippert wordt hierboven beschreven


 • Vervang de knoopbatterij.

 • De rode led brandt niet bij normale werking en blijft uit wanneer het batterijniveau te laag is


De programmeerled blijft rood brandenJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.