Skip to main content
Skip table of contents

HVAC-thermostaat

Beschrijving

Met de HVAC-thermostaat bedien je het airconditioningsysteem (HVAC-systeem) in een zone of kamer. De communicatie tussen de HVAC-thermostaat en het airconditioningsysteem verloopt via een HVAC-interface (CoolMaster). Zie Drukknoppen met display.

Je kunt de HVAC-thermostaat lokaal of op afstand bedienen via het touchscreen, een smartphone of een tablet. In tegenstelling tot de HVAC-thermostaat werkt de thermostaat zoals beschreven samen met een verwarmings- of koelingsmodule. Zie Verwarmings- of koelingsmodule.

Je mag maximaal 20 HVAC-thermostaten toevoegen in één Niko Home Control installatie.

Overzicht


Werking

Je kunt elke HVAC-thermostaat afzonderlijk programmeren. Er is keuze uit drie instelbare temperatuurniveaus (DAG, NACHT en CUSTOM) en twee weekprogramma’s. Je kunt hiervoor de voorgeprogrammeerde instellingen gebruiken of zelf nieuwe instellingen ingeven. Elk temperatuurniveau heeft twee waarden afhankelijk van de geactiveerde mode (KOELEN of VERWARMEN).

Daarnaast zijn er drie statussen (ECO, PROTECT en AAN/UIT) en een instelbare gewenste temperatuur. De statussen ECO en PROTECT kun je niet via de HVAC-thermostaat selecteren.

Om een ingesteld temperatuurniveau of voorgeprogrammeerd weekprogramma te selecteren:

1    Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te besparen.

2   Druk op toets “C” om het menu op te roepen. Volgend scherm verschijnt:

3    Navigeer naar het gewenste temperatuurniveau of weekprogramma en druk op toets “C”. Bij levering zijn de temperatuurniveaus als volgt voorgeprogrammeerd:


Bij levering zijn de temperatuurniveaus als volgt voorgeprogrammeerd:


TEMPERATUURSNIVEAUBIJ VERWARMENBIJ KOELEN
DAG21°C24°C
NACHT18°C27°C
CUSTOM19°C25°C


Bij levering zijn de weekprogramma’s als volgt voorgeprogrammeerd:


PROG1

Weekdag:

06:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NACHT


Weekend:

06:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NACHT

PROG2

Weekdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NACHT

16:00 => 18:00 CUSTOM

18:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NACHT


Weekend:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NACHT


Bij levering zijn de instellingen van de HVAC-thermostaat als volgt voorgeprogrammeerd:


De bewoner kan deze instellingen wijzigen als ze niet overeenkomen met zijn voorkeur.

De waarde van een temperatuurniveau wijzigen

Je kunt zowel de waarde voor KOELEN als de waarde voor VERWARMEN wijzigen. Om de waarde van een temperatuurniveau te wijzigen:

1   Houd toets “C” ingedrukt tot volgend scherm verschijnt:

2    Druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

3    Navigeer naar het temperatuurniveau dat je wilt wijzigen. Druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

4    Navigeer naar de waarde van het temperatuurniveau dat je wilt wijzigen (KOELEN of VERWARMEN). Druk op toets “C”.

5    Stel de gewenste temperatuur in met de navigatietoetsen. Druk op toets “C”.

De gewenste temperatuur is ingesteld. Selecteer telkens terug om naar het beginscherm terug te keren.


   

Er is altijd minstens één graad verschil tussen de waarden voor koelen en verwarmen. Elk temperatuurniveau heeft twee waarden afhankelijk van de geactiveerde mode (KOELEN of VERWARMEN).


Een weekprogramma wijzigen

Weekprogramma’s bestaan uit één of meerdere dagprogramma’s. Deze kun je afzonderlijk wijzigen of aanmaken. Om een dagprogramma te selecteren:

1    Houd toets “C” ingedrukt tot volgend scherm verschijnt:

2    Druk op toets “C”.Volgend scherm verschijnt:

3   Navigeer naar het weekprogramma dat je wilt wijzigen (PROG1 of PROG2). Druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

In dit scherm geeft de bovenste set amberkleurige bolletjes de week weer en de onderste set amberkleurige bolletjes het weekend.

4    Selecteer een van de bestaande dagprogramma’s om het aan te passen. Selecteer toevoegen als je een nieuw dagprogramma wilt toevoegen.

5    Druk op toets “C”.Het dagprogramma verschijnt:

Nu kun je het dagprogramma wijzigen of verwijderen, nieuwe instellingen voor tijd toevoegen en temperatuurniveaus kiezen.


Om een dagprogramma te wijzigen:

1   Selecteer de week of het weekend en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

2    Doorloop de week of het weekend met de navigatietoetsen. Druk op toets “C” om dagen te activeren of te deactiveren.

3   Navigeer naar terug en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

4    Selecteer een instelling voor tijd en temperatuurniveau die je wilt wijzigen en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

5   Selecteer het tijdstip en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

Gebruik de navigatietoetsen om het tijdstip in te stellen. Druk op toets “C” als je klaar bent.

6   Selecteer het gewenste temperatuurniveau en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

Als je zelf geen temperatuurniveau selecteert, wordt automatisch UIT geselecteerd. Het gewenste temperatuurniveau is ingesteld. Je keert terug naar het vorige scherm.

7    Selecteer telkens terug tot je uitkomt op volgend scherm:

8    Herhaal stappen 4 tot 7 voor elke instelling voor tijd en temperatuurniveau die je wilt wijzigen of aanmaken.


De gewenste temperatuur voor een bepaalde tijd wijzigen

De gewenste temperatuur kun je voor een instelbare tijd wijzigen. Om de gewenste temperatuur te wijzigen:

1    Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten.

2   Druk op een navigatietoets. Volgend scherm verschijnt:

3    Verhoog of verlaag de temperatuur met de navigatietoetsen. Druk op toets “C”. De gewenste temperatuur is ingesteld.

4    Gebruik de navigatietoetsen om de tijd te wijzigen. Druk op toets “C”. De tijd is ingesteld. Je keert automatisch terug naar het beginscherm.

Datum en tijd raadplegen


 • De datum en de tijd van de Niko Home Control installatie worden centraal gestuurd.
 • Je kunt deze gegevens wijzigen in de Niko Home Control gebruikerssoftware.
 • Op de HVAC-thermostaat kun je deze gegevens enkel raadplegen.


1    Selecteer DATUM in volgend scherm:

2    Je ziet nu de instellingen voor jaar, maand, dag, uur of minuten.

3    Selecteer terug om naar het beginscherm terug te keren.


De ventilatiesnelheid wijzigen

De ventilator in een binnenunit heeft drie vaste snelheden waaruit je kunt kiezen. Om de ventilatiesnelheid te wijzigen:

1   Selecteer FAN in volgend scherm:

2    Verhoog of verlaag de ventilatiesnelheid met toets “C”. De gewenste ventilatiesnelheid is ingesteld.

3    Selecteer terug om naar het beginscherm terug te keren.


De mode wijzigen (koelen of verwarmen)

Om de mode te wijzigen:

1   Selecteer MODE in volgend scherm:

2    Wijzig de mode met toets “C”. De gewenste mode is ingesteld.

3    Selecteer terug om naar het beginscherm terug te keren.


De  HVAC-thermostaat  uitschakelen


 • Als je de HVAC-thermostaat uitschakelt, schakel je ook alle binnenunits in de zone van de HVAC-thermostaat uit.
 • In uitgeschakelde toestand is enkel de temperatuur zichtbaar op het scherm. Deze wordt uitgelezen uit het HVAC-systeem. Als het uitlezen niet mogelijk is, wordt geen temperatuur weergegeven.


Om de HVAC-thermostaat uit te schakelen:

1   Selecteer POWER in volgend scherm:

2    Druk op toets “C”. De keuzemogelijkheden in het scherm zijn niet langer selecteerbaar:

3    Selecteer terug om naar het beginscherm terug te keren.


Installatie

Je kunt een HVAC-thermostaat installeren in elke ruimte met binnenunits van het HVAC-systeem. Hij stuurt de verwarming of de koeling aan van de ruimte waar hij geïnstalleerd is.

De HVAC-thermostaat werkt enkel goed als hij de ruimtetemperatuur correct kan meten. Schakel zoveel mogelijk factoren uit die dit kunnen bemoeilijken. Installeer de HVAC-thermostaat:

 • buiten direct zonlicht.
 • niet op een buitenmuur.
 • niet in de onmiddellijke omgeving van een verwarmingsbron (kachel, verwarming, etc.) of een elektrisch toestel dat warmte kan afgeven (tv, computer, etc.).
 • niet achter een gordijn.

Vermijd luchtcirculatie achter de thermostaat. Dicht de gaten in de inbouwdoos zo nodig af.


Zie Installatie in drukknoppen met displays.


Technische gegevens

 • verlicht kleurendisplay
 • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • omgevingstemperatuur: 5 - 40 °C
 • afmetingen van het display: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 • inbouwdiepte:  20 mm
 • dag-/weekprogrammering
 • 2 modes: koelen en verwarmen
 • 3 temperatuurniveaus met een waarde voor koelen en verwarmen
 • 3 statussen: eco, protect en aan/uit
 • instelprecisie: 1 °C
 • conform IEC 60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 en EN 50090-2-3
 • beschermingsgraad: IP20
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.