Skip to main content
Skip table of contents

Handmatig een alles-uit/alles-aanroutine creëren

Wanneer je de slimme hub nog niet hebt geconfigureerd (zie Configuratie), kun je handmatig een alles-uit/alles-aanroutine programmeren.
Je kan deze routine starten (en stoppen) met een draadloze schakelaar met twee knoppen (410-00001) of vier knoppen (410-00002).
Je kan deze routine gebruiken voor het aan- of uitschakelen van alle uitgangen die aangesloten zijn op geconnecteerde enkelvoudige of tweevoudige schakelaars (551-721x1 or 551-721x2), geconnecteerde dimmers (551-722x1) en/of geconnecteerde schakelbare wandcontactdozen (170-33x05).
Deze handmatig geprogrammeerde routine wordt gewist wanneer je de slimme hub configureert (zie Configuratie).

Ga als volgt te werk:

StapActieDuurLedgedrag
1Druk op de bedieningsknop van de slimme hub.

blauwe led knippert
2

Druk op de draadloze schakelaar 410-00001 of 410-00002 op de knop die je wil gebruiken om de routine te starten/stoppen.

blauwe led brandt 4 sec.
3

Druk op een willekeurige knop van de geconnecteerde schakelaar, dimmer of wandcontactdoos die je wil bedienen.

blauwe led brandt 4 sec.
4

Herhaal stap 3 voor alle verbonden toestellen die je in de routine wil bedienen.

blauwe led brandt 4 sec.
5

Druk op de bedieningsknop van de slimme hub om je nieuwe routine op te slaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.