Skip to main content
Skip table of contents

Een touchscreen gebruiksklaar maken voor Niko Home Control II

Deze instructie behandelt het gebruiksklaar maken van een touchscreen 550-20101 of 550-20102 voor gebruik in een Niko Home Control II installatie.


Nodige voorbereiding:

  1. Zorg voor een lege FAT32-geformatteerde USB-stick
  2. Download de 2 upgradebestanden “NikoTouch2OS-v4.2.1.1.6404.zip” en “NikoTouch3OS-v4.2.1.1.6220.zip”
  3. Zet de 2 bestanden op de USB-stick, unzip de bestanden niet
    (Maak bij het verwijderen van de USB-stick uit een Windows pc gebruik van de optie ‘hardware veilig verwijderen’)
  4. Monteer je touchscreen(s) en voorzie deze van voedingsspanning


1.      Plaats de USB-stick in de USB-poort onderaan het touchscreen

Het touchscreen zal automatisch met zijn upgrade starten.

Volg de instructies op het scherm.


  

2.      Verdere upgrades zullen door het touchscreen automatisch gedownload en geïnstalleerd worden.

Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.