Skip to main content
Skip table of contents

Ecodisplay

Beschrijving

Via het ecodisplay controleert de bewoner het energie- en waterverbruik en eventueel ook de energieproductie. Hij kan ook de ecofunctie of de aanwezigheidssimulatie activeren.

Je mag maximaal vijf ecodisplays toevoegen in één Niko Home Control installatie.

OVERZICHT

Werking

VERBRUIKSINFORMATIE

Het ecodisplay geeft informatie over het elektriciteits-, gas- en waterverbruik en over de elektriciteitsproductie. Zie Meetmodules elektriciteit op pagina 79. Welke informatie de bewoner krijgt, hangt af van de meetmodules die

je installeert. De meetmodule elektriciteit meet het elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie. De pulsteller communiceert het elektriciteits-, gas- en/of waterverbruik.

Het huidige elektriciteitsverbruik wordt weergegeven in W of kW, het gas- en waterverbruik in m³. Eronder staat het weekverbruik in EUR, GBP of in SEK.


Om de tarieven te zien:

1    Raak één van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te besparen.

2   Druk lang op toets “C” om het menu op te roepen. Volgend scherm verschijnt:

3    Druk op toets “C” om TARIEVEN te selecteren. Volgend scherm verschijnt:

4    Selecteer ELEKTRICITEIT, GAS of WATER en druk op toets “C”. Het geselecteerde tarief verschijnt. Je kunt het hier aanpassen.

5    Navigeer naar terug en druk op toets “C”.

ECOFUNCTIE

De ecofunctie omvat alle lichten en geschakelde kringen, ventilatie en verwarming die de bewoner wil uitschakelen als hij niet thuis is. Welke outputs je opneemt in deze functie, bepaal je bij het programmeren van de installatie.

Om de ecofunctie te activeren, druk je op de ecotoets. Het verbruik daalt onmiddellijk.

AANWEZIGHEIDSSIMULATIE

De aanwezigheidssimulatie laat de verlichting op bepaalde tijdstippen branden. Zo wordt de aanwezigheid van de bewoner gesimuleerd. Welke lichten je opneemt in de aanwezigheidssimulatie en wanneer en hoe lang je ze laat branden, bepaal je bij het programmeren van de installatie.

Om de aanwezigheidssimulatie te activeren, druk je op de aanwezigheidssimulatietoets.

Installation

Installeer het ecodisplay:
  • buiten direct zonlicht.
  • waar de bewoner zijn woning verlaat.


Zie Installatie in Bedieningen met display.

Technische gegevens


  • verlicht kleurendisplay
  • werkingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
  • omgevingstemperatuur: 5 - 40 °C
  • afmetingen van het display: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
  • inbouwdiepte:  20 mm
  • weekverbruik in EUR, GBP of SEC
  • conform IEC 60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 en EN 50090-2-3
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.