Skip to main content
Skip table of contents

Draadloze meetmodule

Beschrijving

Gebruik deze module voor de meting van je algemene elektriciteitsverbruik, je productie van zonne-energie en het energieverbruik van toestellen zoals warmtepompen, warmtepompboilers, airconditioning en laadoplossingen voor elektrische voertuigen.
De module communiceert draadloos met je Niko Home Control installatie. Je kan alle gemeten waarden bekijken in de Niko Home app. Zo krijg je inzicht in je (eigen) verbruik en productie van elektriciteit en kan je afwijkingen vaststellen.
Je kan ook slimme energiemeldingen instellen zodat je een melding krijgt wanneer een abnormaal energieverbruik wordt vastgesteld.
Activeer je de energiebesparende routines van Niko Home Control, zoals solar mode, peak mode en slim opladen van elektrische voertuigen, dan kan je je zelfconsumptie verhogen als er een overschot aan zonne-energie is. Zo vermijd je dat je je piekvermogen overschrijdt en kan je je energiekosten terugschroeven.

Overzicht

Bediening

Via de bijgeleverde stroomklemmen meet de meetmodule draadloos de stroom door één of meerdere geleiders. Via de aansluitklemmen detecteert de module de spanning van de fase waarop gemeten wordt. Doordat je zowel stroom als spanning meet, krijg je een accurate meting. Alle gemeten waarden worden naar je Niko Home Control installatie gestuurd en bewaard op je connected controller. Zo krijg je inzicht in je totale elektriciteitsverbruik en -productie. Je kan een gedetailleerd overzicht van deze gegevens aanvragen via je smartphone.


 • De meetmodule mag niet gebruikt worden voor facturatiedoeleinden en dient alleen voor informatieve doeleinden. De enige geldige meterstand is die van de nutsmaatschappij
 • De meetmodule is niet geschikt om een gelijkstroomcomponent te meten


Installatie

Niko Home Control draadloos netwerk

Volg het netwerkadvies om ervoor te zorgen dat de toestellen kunnen meshen voordat je de meetmodule installeert.
Respecteer ook een minimale afstand van 2 m tussen een Niko Home Control RF-toestel (inclusief de slimme hub) en andere RF-zenders (bijvoorbeeld een wifi-apparaat) of toestellen zoals motoren, pompen en elektronische ledtransformatoren.

Aansluitschema’s

a. eenfasig, drie kringen

a. driefasig, drie kringen

c. driefasig, 3P + N (400 Vac)

d. driefasig, 3P (3 x 230 Vac)Dit product moet beveiligd worden met een vermogenschakelaar van max. 16 A in de zekeringkast.
De nominale waarde van de vermogenschakelaar is beperkt door nationale regelgeving voor installaties.

Installatie

Volg de onderstaande stappen om de draadloze meetmodule te installeren:

 • De installatie mag niet onder netspanning staan
 • De stroom en de spanning moeten altijd op dezelfde fase worden gemeten
 • De kabel van de bijgeleverde stroomklem is gekalibreerd. Maak hem niet korter of langer
 • Je kunt maximaal vijf meetmodules per installatie toevoegen
 1. Bevestig de montagebeugel (meegeleverd) met schroeven aan de wand en klik de meetmodule op de montagebeugel
 2. Klik de stroomklem rond de geleider(s) van de schakelkring of -kringen waarvan je het verbruik of de productie wilt meten

 • Het pijltje op de stroomklem moet van de hoofdteller weg wijzen
 • Met één stroomklem kun je op dezelfde fase meerdere schakelkringen meten. Je kunt de stroomklem aanbrengen rond verschillende geleiders

3. Verbind de klemmen met de meetmodule
4. Sluit de elektrische bedrading van de meetmodule aan op de elektrische kringen

 • Sluit de blauwe en rode draad altijd aan op dezelfde aardlekvermogenschakelaar omdat de meetmodule aangedreven wordt door deze draden.
Eenfasig en 3P + N (zie bovenstaande bekabelingsschema's)
  • Sluit de blauwe draad aan op de neutrale draad
  • Sluit de rode draad aan op de fasedraad gecontroleerd door klem L1/A
   Bij gebruik van de L2- en L3-klemmen:
   • Sluit de grijze draad aan op de fasedraad gecontroleerd door klem L2/B
   • Sluit de bruine draad aan op de fasedraad gecontroleerd door klem L3/C
Driefasig, 3P (3 x 230 Vac) (zie bovenstaande bekabelingsschema's)
  • Sluit klem L1/A niet aan
  • Sluit klem L2/B aan op de tweede fasedraad
  • Sluit klem L3/C aan op de derde fasedraad
  • Sluit de blauwe draad aan op de fasedraad die niet gemeten wordt door een stroomklem (eerste fasedraad)
  • Sluit de bruine draad aan op de fasedraad gemeten door L2/B
  • Sluit de grijze en rode draad aan op de fasedraad gemeten door L3/C


 • Alle kabelinvoeren in de zekeringkast moeten afgedicht worden. De methode om de kabelinvoeren af te dichten wordt bepaald door de nationale regelgeving voor installatie
 • Maak de kabels vast in de kast om te voorkomen dat de draadloze meetmodule uit per ongeluk loskomt uit de elektrische kringen

Bij correcte aansluiting en configuratie wordt het elektrisch vermogen als volgt weergegeven:

 • Algemene/globale meting van de woning
 • Positieve waarde bij verbruik van het net
 • Negatieve waarde bij injectie in het net
 • Meting van kring/toestel
 • Positieve waarde bij verbruik
 • Zonnepanelen en/of batterij
 • Positieve waarde bij de productie van PV-energie of het ontladen van de batterij
 • Negatieve waarde bij het opladen van de batterij en/of het verbruik van de PV-omvormer


Ga bij installatieproblemen als volgt te werk:
De klemmen zijn in de verkeerde richting geplaatst
Controleer of de klemmen correct geplaatst zijn via de diagnosepagina van de Niko Home Control programmeersoftware.
Je kan de richting van de klem omkeren door de parameters aan te passen via de Niko Home Control programmeersoftware.

De klemmen zijn aangesloten op de verkeerde fasedraden
Controleer of de klemmen correct geplaatst zijn via de diagnosepagina van de Niko Home Control programmeersoftware.
Controleer altijd de bedrading en klemverbindingen om er zeker van te zijn dat de juiste combinatie van fasedraad en klem is geplaatst.


Onboarden

De draadloze meetmodule is verbonden en geconfigureerd via de Niko Home Control programmeersoftware.

Je kan niet meer dan één draadloze meetmodule tegelijk verbinden. De led zal rood knipperen als de module verbonden kan worden. Alle andere draadloze meetmodules dienen al aangesloten of uitgeschakeld te zijn.

Per kanaal kun je volgende instellingen ingeven:

 • naam van een kanaal
 • eenfasig of driefasig gebruik
 • type kanaal: globaal (teller nutsmaatschappij), submeting verbruik of submeting opbrengst (PV, batterij, PV + batterij), omvormer (productie, batterij)

 • Als de spanning van de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken wordt, worden geen gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of productie is op de gemeten schakelkringen.
 • Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
 • het kanaal verwijdert
 • het type energie wijzigt
 • het type meting wijzigt

LedgedragRedenActie
Groene led knippert drie keer

x 3

De draadloze meetmodule wordt gereset naar de fabrieksinstellingenDe module wordt gereset.
Wacht tot de RODE led knippert om de module via de programmeersoftware te verbinden
Rode led knippert

De draadloze meetmodule is klaar om toegevoegd te worden aan het Niko Home Control draadloze netwerkDe module is klaar om verbonden te worden in Niko Home Control. Je kan dat doen via de Niko Home Control programmeersoftware
Led uit
Normale werking

Geen actie vereist

Stroom uit

Sluit de fasedraad aan op de elektrische kringen (zie Installatie)

Geen communicatie met de hoofdcontroller of
geen energie of stroomgegevens ontvangen

Als de verbinding niet automatisch wordt hersteld, schakel je de voeding van de draadloze slimme hub/draadloze bridge uit en aan en controleer je of de meetmodule nog binnen het bereik ligt. Verklein het bereik naar de draadloze slimme hub/draadloze bridge of zet er een repeater tussen. Neem contact op met Niko customer services als het probleem zich blijft voordoen

Resetten

StapActieLed
1
Houd 10 s ingedrukt

x 3

knippert
2

knippert

Onderhoud en probleemoplossing

Een defecte meetmodule vervangen

 1. Verwijder de defecte module en installeer een nieuwe
 2. Voeg de nieuwe module toe aan de Niko Home Control installatie via het tabblad 'Adresseren' van de Niko Home Control programmeersoftware

 • Je hoeft het adres van de defecte meetmodule niet te verwijderen in de tab 'Adresseren'; die wordt automatisch overschreven wanneer de nieuwe module wordt geadresseerd.
 • Je kan niet meer dan één draadloze meetmodule tegelijk verbinden. De led zal rood knipperen als de module verbonden kan worden. Alle andere draadloze meetmodules dienen al aangesloten of uitgeschakeld te zijn.

De draadloze meetmodule upgraden

Wanneer er een upgrade beschikbaar is, krijg je een melding over de nieuwste versie in de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. De module blijft operationeel tijdens de upgrade. Als je installatie meerdere draadloze meetmodules bevat, worden ze één voor één automatisch geüpgraded. De draadloze meetmodule wordt geüpgraded binnen maximaal zes uur nadat de draadloze slimme hub is geüpgraded.

Wat gebeurt er met de draadloze meetmodule wanneer ik mijn draadloze slimme hub moet vervangen of resetten?

Het adres van de draadloze meetmodule(s) moet opnieuw worden toegewezen aan de draadloze slimme hub in geval van een reset of vervanging.

Ga dan als volgt te werk:

 • Reset de draadloze meetmodule
 • Adresseer de draadloze meetmodule opnieuw via het tabblad 'Adresseren' in de Niko Home Control programmeersoftware

Herhaal deze procedure voor alle draadloze meetmodules.

Probleemoplossing

Probleem

Oorzaak

Actie

De draadloze meetmodule kan niet gevonden worden in de programmeersoftware

De voeding staat uit

Sluit de spanningsdraden van de module aan (zie Installatie)


De draadloze meetmodule staat te dicht bij de slimme hub of draadloze bridge

Zorg ervoor dat er ten minste twee meter afstand is tussen de draadloze meetmodule en de slimme hub of draadloze bridge voor Niko Home Control. Dezelfde minimumafstand moet gerespecteerd worden tussen de wifirouter en de slimme hub of draadloze bridge


De draadloze meetmodule staat niet dicht genoeg bij de slimme hub, draadloze bridge of een ander geconnecteerd toestel

Zorg ervoor dat er maximaal tien meter afstand is tussen de module en de slimme hub, draadloze bridge of een volgend 230V-geconnecteerd Zigbee® toestel. Om het bereik te vergroten, kun je bijvoorbeeld nog een Zigbee® toestel met 230 V toevoegen aan het netwerk


Er is geen verbinding tussen de Niko Home app of laptop/pc en de slimme hub of draadloze bridge

Controleer de verbinding met de slimme hub of draadloze bridge.
Zorg dat de pc en slimme hub/connected controller zich in hetzelfde IP-netwerk bevinden.
Raadpleeg de respectievelijke producthandleidingen om het probleem op te lossen

Er is een andere draadloze meetmodule gevonden dan degene die ik wilde verbinden

Meerdere draadloze meetmodules zijn klaar om verbonden te worden

Zorg dat slechts één meetmodule klaar is om verbonden te worden (rode led knippert). Alle andere draadloze meetmodules dienen al aangesloten of uitgeschakeld te zijn

Ik zie mijn energieverbruikgegevens, terwijl ik mijn gegevens voor opgewekte/geïnjecteerde energie zou moeten zien

De klem wijst naar de verkeerde richting

Draai de richting van de klem om door de instellingen van het toestel te wijzigen via de programmeersoftware of door ze in de tegenovergestelde richting in de kast te installeren


De configuratie-instellingen van het toestel zijn verkeerd

Controleer de instellingen van het toestel in de programmeersoftware


De fasebedrading is verkeerd geïnstalleerd

Controleer de fasedraden en bijhorende klemmen en controleer of ze correct zijn geïnstalleerd (zie Installatie).

De energiegegevens in de grafieken van de Home app kloppen niet

De klem wijst naar de verkeerde richting

Draai de richting van de klem om door de instellingen van het toestel aan te passen via de programmeersoftware of installeer ze in de tegenovergestelde richting via het schakelbord


De configuratie-instellingen van het toestel zijn verkeerd

Controleer de instellingen van het toestel in de programmeersoftware


De fasebedrading is verkeerd geïnstalleerd

Controleer de fasedraden en bijhorende klemmen. Zorg dat ze correct geïnstalleerd zijn (zie Installatie)

Technische gegevens

 • Meetbereik met de bijgeleverde stroomklemmen: 0 W – 14490 W / 0,44 A – 63 A
 • Vermogenschakelaar: maximale nominale waarde vermogenschakelaar 16 A*
 • Maximaal meetbereik voor de gehele meetmodule: 3 x 14490 W
 • Draadloze communicatie: 2,4 GHz IEEE 802.15.4 compatibel met het meshnetwerk van de draadloze hub (552-00001) en draadloze bridge (550-00640)
 • Maximaal RF-bereik: 10 m (met ondersteuning van meshnetwerk voor groter bereik)
 • Ingangsspanning: 230 Vac
 • Radiofrequent vermogen: 19.5 dBm
 • Aantal stroomklemmen: 3 (bijgeleverd)
 • Maximale kabelgrootte in de klem: 10 mm²
 • Nauwkeurigheid: 100 W: IEC62053-21 klasse 2 (R), klasse 2 (L), 10 W < ... < 100 W: 5 %
 • Aansluiting: driefasig: 3P+N (400 Vac), 50 Hz
  driefasig: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz
  eenfasig: drie kringen van 230 Vac, 50 Hz
 • Lengte van de aansluitkabel aan elke stroomklem: 90 cm
 • Afmetingen (LxBxH): 86 x 86 x 37 mm
 • Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

De nominale waarde van de vermogenschakelaar is beperkt door nationale regelgeving voor installaties

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.