Skip to main content
Skip table of contents

De slimme stekker installeren

Signaalbereik

De werking van toestellen met een afstandsbediening, zoals een tv of video- en audioapparatuur, wordt niet verstoord door een Zigbee ® slimme stekker. Het bereik in huis is ongeveer ± 10 m. In de open ruimte wordt een bereik van 30 m gehaald. Het bereik van de Zigbee ® slimme stekker is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.

  • Respecteer ook een minimale afstand van 2 m tussen een Zigbee® toestel (inclusief de slimme hub) en een andere RF-zender (bijvoorbeeld een wifi-apparaat) of toestellen zoals motoren, pompen, elektronische ledtransformatoren, omvormers voor zonnepanelen, thuisbatterijen ...
  • Ga voor meer informatie naar Principe van een Zigbee ® netwerk.

Bekabeling

Handmatig gebruikGeconnecteerd gebruik

Installatie
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.