Skip to main content
Skip table of contents

De slimme hub verbinden met een slimme/digitale meter

De draadloze slimme hub is compatibel met de volgende slimme/digitale meters:

  • De Nederlandse slimme meter (DSMR 2.2, 3, 4 en 5)
  • De Belgische digitale meter (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa)

Gebruik de meegeleverde P1-kabel. Neem contact op met Niko customer services indien de P1-kabel niet is meegeleverd.


  1. Sluit de P1-kabel aan op de SMR-poort van de draadloze slimme hub.
  2. Sluit de P1-kabel aan op de P1-poort van de slimme/digitale meter.
  3. (Optioneel) Neem contact op met je netbeheerder om de P1-poort van de slimme/digitale meter te activeren.

    

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.