Skip to main content
Skip table of contents

De geconnecteerde dimmer, Zigbee® installeren

Signaalbereik

Het punt-tot-punt bereik in huis is ongeveer ± 10 m. In de open ruimte wordt een RF-bereik van 30 m gehaald. De mesh-capaciteit van Zigbee® toestellen met 230 V kunnen het RF-bereik uitbreiden.

Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes.

Het maximale punt-tot-punt RF-bereik van de geconnecteerde dimmer tot een Zigbee® ontvanger hangt af van:

 1. De in de ruimte of het gebouw gebruikte materialen,
 2. de positie binnenshuis van de geconnecteerde dimmer, Zigbee®, en
 3. Interferentiebronnen.

Materialen en obstructies

Radiogolven kunnen gedempt worden door de materialen in een gebouw of ruimte.

Hout, gips, geen coating, geen metaal

Baksteen, beton

Gewapend beton, holle lichte wanden gevuld met isolatiewol op metaalfolie, bladmetalen verwarmingsisolatie, metalen oppervlakken, glas met een metaalcoating, vloerverwarmingssystemen, metalen afdekplaten

Gesloten metalen ruimte

Verlies: 5-20%

Verlies: 20-40%

Verlies: 40-90%

Verlies: 90-100%

Een menselijk lichaam kan het Zigbee® radiosignaal belemmeren, aangezien de werkingsfrequentie (2,4 GHz) goed resoneert met waterdeeltjes. De capaciteit van Zigbee® om te meshen blijft doorgaans intact bij een belemmering van het radiosignaal, maar let op als er veel mensen in de ruimte zijn, of een object dat veel water bevat (bv. een aquarium).

Plaats

Installeer het Zigbee® toestel niet:

 • In een smalle ruimte met dikke wanden,
 • Op dezelfde wand als een andere Zigbee® repeater of ontvanger,
 • Dicht bij de grond (de aanbevolen montagehoogte is 110 cm),
 • Op een metalen of vochtig oppervlak of in een vochtige omgeving, of
 • In zogenoemde 'dode punten' die ontstaan door radioreflecties van geleidende materialen of obstakels in de buurt, zoals metalen kasten, deuren met metaalfolie of items die water bevatten (bv. aquariums).

Interferentiebronnen

Een Zigbee® geconnecteerde dimmer ondervindt doorgaans geen storing van elektronische apparaten met laag vermogen (bv. DECT-telefoons, smartphones, WLAN-routers, analoge radio's, elektronische ballasten, controllers, tv's, video's, computers, afstandsbedieningen), en vice versa. Zigbee® is een robuuste en betrouwbare RF-technologie, dankzij de mogelijkheid om mesh-netwerken te creëren en de capaciteit om radiotelegrammen op te vangen bij veel omgevingslawaai.
Merk op dat een elektronisch toestel met hoog vermogen in een ruimte de radiotelegrammen van een geconnecteerde dimmer kan verstoren. Identificeer in dat geval de interferentiebron en verwijder die. Als dat niet mogelijk is, overweeg dan om de geconnecteerde dimmer een andere plaats te geven of voeg een Zigbee® repeater (bv. geconnecteerd schakelbaar stopcontact Zigbee® (170-3xx05) of een ander Niko Zigbee® toestel met 230 V) toe.

Bedradingsschema

Schakel de netspanning uit.

Handmatig gebruikGeconnecteerd gebruik

 • Alle mechanische drukknopextensies die op dezelfde klem zijn aangesloten, zullen hetzelfde gedrag vertonen (ofwel het standaardgedrag van de actor, ofwel een geprogrammeerd gedrag). Het is niet mogelijk om het gedrag van deze extensieschakelaars afzonderlijk te configureren. De maximale totale draadlengte voor alle extensieknoppen die verbonden zijn met de Zigbee® dimmer is 50 m.
 • Respecteer ook een minimale afstand van 2 m tussen een Zigbee® toestel (inclusief de slimme hub) en een andere RF-zender (bijvoorbeeld een wifi-apparaat) of toestellen zoals motoren, pompen, elektronische ledtransformatoren, omvormers voor zonnepanelen, thuisbatterijen ...

Installatie van de geconnecteerde dimmer

Merk op dat vóór installatie van het geconnecteerde Zigbee® toestel een inbouwdoos en de elektrische bekabeling geplaatst moeten worden. Ga voor meer informatie naar de Specificaties op Geconnecteerde dimmer, Zigbee®, 3 - 200 W, 2-draads.

Ga als volgt te werk om de geconnecteerde dimmer te plaatsen:

Schakel de netspanning uit.

StapActie

 • Voer in elke klem slechts 1 elektriciteitsdraad (1,5 – 2,5 mm2) in
 • Ontmantel de draden tot 8 - 10 mm

 • Plaats de geconnecteerde dimmer, Zigbee® in een inbouwdoos met een minimumdiepte van 40 mm (inclusief bedradingsruimte) en een schroefafstand van 60 mm. Voor de inbouwdoos wordt een montagehoogte van 110-120 cm boven het uiteindelijke vloeroppervlak aanbevolen
 • Gebruik klauw- of schroefbevestiging, afhankelijk van de variant die je hebt besteld

Bevestig de centraalplaat in de gewenste kleur

 • Monteer de afdekplaat in het gewenste ontwerp en de gewenste kleur
 • Let erop dat je de nis onderaan plaatst

Druk gelijkmatig op de afdekplaat tot je een klik hoort

Klauwen kunnen met een schroevendraaier verwijderd worden zonder de schroeven te verwijderen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.