Skip to main content
Skip table of contents

De draadloze bridge verbinden met een slimme/digitale meter

Deze optie geldt enkel voor België en Nederland.

Verbind de P1-poort van je digitale meter met de draadloze bridge door een uiteinde van de kabel in de P1-poort (niet de S1-poort!) en het andere uiteinde in de draadloze bridge te stoppen.

Gebruik alleen de afgeschermde RJ12-kabel uit de verpakking (optie enkel voor België en Nederland)


* Rol de overtollige kabel op

  • Neem contact op met je netbeheerder om de P1-poort op je digitale meter te activeren
  • Als je Niko Home Control installatie een globaal energiemetingskanaal bevat, zal het kanaal overschreven worden wanneer de draadloze bridge op de digitale meter aangesloten wordt

Bekende beperkingen

  • Als je busbekabelinginstallatie al beschikt over een meetmodule elektriciteit en je een draadloze bridge hebt toegevoegd om de energiegegevens van je slimme/digitale meter te lezen. In de Niko Home Control programmeersoftware zet je de parameter 'type meting' van de eenfasige elektriciteitsmeting of de driefasige elektriciteitsmeting op 'submeting' in plaats van 'globale meting'. Zo zorg je ervoor dat de metingen van de slimme/digitale meter en de meetmodule niet opgeteld worden. Zet de stroomklemmen op verschillende submetingkringen om UI-problemen in de energiegrafieken te voorkomen.
  • De P1-kabel heeft een maximale lengte van 2 m. Om de afstand tussen de slimme/digitale meter en de draadloze bridge te vergroten, gebruik je een extra UTP-kabel en een P1-uitbreidingsmoduleset (Merk Cedel - Artikelnummer P1-VRL-UNV)
  • Je kunt de USB-kabel niet langer maken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.