Skip to main content
Skip table of contents

De DALI-2 adresseerbare module installeren

Bekabeling

  • Schakel de netspanning uit.
  • Gebruik geen bijkomende DALI-voeding De DALI-voeding is ingebouwd in de module

Installatie

Schakel de netspanning uit.

Klik de DALI-module vast op de DIN-rail.


(optioneel) Verbind een andere module met de DALI-module door de schuifbrug van de tweede module naar rechts te schuiven tot ze vastklikt. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning van beide modules met elkaar verbonden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.