Skip to main content
Skip table of contents

Busbekabeling of traditionele bekabeling?

Niko Home Control werkt zowel met busbekabeling als traditionele bekabeling.

Afhankelijk van het type bekabeling in je woning wordt je Niko Home Control installatie uitgerust met een connected controller (busbekabeling) of een draadloze slimme hub (traditionele bekabeling).

connected controllerslimme hub

Ga voor meer informatie over de twee installatietypes naar Handleiding software Niko Home Control II > Enkele begrippen > Connected controller / Draadloze slimme hub.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.