Skip to main content
Skip table of contents

Thermostaat

7.1.   Beschrijving

Met de thermostaat stuur je de verwarming of koeling in verschillende zones of kamers. De thermostaat werkt samen met een verwarmings- of koelingsmodule. Zie verwarmings- of koelingsmodule.

Je mag maximaal 20 thermostaten toevoegen in één Niko Home Control installatie.

Overzicht

Werking

Je kunt elke thermostaat afzonderlijk programmeren. Er is keuze uit drie weekprogramma’s: twee voor verwarmen en één voor koelen. Daarnaast zijn er vijf statussen (DAG, NACHT, ECO, KOEL en UIT). Je kunt hiervoor de voorgeprogrammeerde instellingen gebruiken of zelf nieuwe instellingen ingeven.

Om een voorgeprogrammeerd weekprogramma of temperatuurniveau te selecteren:

1    Raak één van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te besparen.

2    Druk lang op toets “C” om het menu op te roepen. Volgend scherm verschijnt:

3    Navigeer naar het gewenste weekprogramma of temperatuurniveau en druk op toets “C”.

Bij levering zijn de vaste temperatuurniveaus als volgt voorgeprogrammeerd:


DAG

21 °C

NACHT

16 °C

ECO

18 °C

KOEL

24 °C

UIT

7 °C

Bij levering zijn de weekprogramma’s als volgt voorgeprogrammeerd:


PROG1

Weekdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NACHT

16:00 => 18:00 ECO

18:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NACHT


Weekend:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NACHT

PROG2

Weekdag:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NACHT


Weekend:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NACHT

PROG3

Weekdag:

16:00 => 19:00 KOEL

19:00 => 16:00 UIT


Weekend:

10:00 => 19:00 KOEL

19:00 => 10:00 UIT

De bewoner kan deze instellingen wijzigen als ze niet overeenkomen met zijn voorkeur.

Voorgeprogrammeerde   instellingen  wijzigen

Om een voorgeprogrammeerde instelling te wijzigen:

1    Raak één van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te besparen.

2    Houd toets “C” ingedrukt tot volgend scherm verschijnt:


3    Kijk of PROG geselecteerd is en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

Nu kun je een weekprogramma of een temperatuurniveau selecteren om dit te wijzigen. 

Een vast temperatuurniveau wijzigen

Om een vast temperatuurniveau te wijzigen:

1    Navigeer naar het gewenste temperatuurniveau.


2    Druk op toets “C”.


Volgend scherm verschijnt:

3    Stel de gewenste temperatuur in met de navigatietoetsen. Druk op toets “C”. De gewenste temperatuur is ingesteld en je keert terug naar het vorige scherm.

Een weekprogramma wijzigen

Weekprogramma’s bestaan uit één of meerdere dagprogramma’s. Deze kun je afzonderlijk wijzigen of aanmaken. Om een dagprogramma te selecteren:

1    Navigeer naar het weekprogramma dat je wilt wijzigen.2    Druk op toets “C”.


Volgend scherm verschijnt:

In dit scherm geeft de bovenste set bolletjes de week weer en de onderste het weekend.

3    Selecteer de week of het weekend als je een bestaand dagprogramma wilt aanpassen. Selecteer toevoegen als je een nieuw dagprogramma wilt toevoegen.


4    Druk op toets “C”.


Het dagprogramma verschijnt:

Nu kun je het dagprogramma wijzigen, nieuwe instellingen voor tijd en temperatuur toevoegen en bestaande verwijderen.

Om een dagprogramma te wijzigen:

1    Selecteer de week of het weekend en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

2    Doorloop de week of het weekend met de navigatietoetsen. Druk op toets “C” om dagen te activeren of te deactiveren.

3    Navigeer naar terug en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:


4    Selecteer een instelling voor tijd en temperatuur die je wilt wijzigen en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

5    Selecteer het tijdstip en druk op toets “C”. Volgend scherm verschijnt:

Gebruik de navigatietoetsen om het tijdstip in te stellen. Druk op toets “C” als je klaar bent.

6    Selecteer het gewenste temperatuurniveau en druk op toets "C". Volgend scherm verschijnt:

Als je zelf geen temperatuurniveau selecteert, wordt automatisch UIT geselecteerd. Het gewenste temperatuurniveau is ingesteld. Je keert terug naar het vorige scherm.

7    Selecteer telkens terug tot je uitkomt op volgend scherm:


8    Herhaal stappen 4 tot 7 voor elke instelling voor tijd en temperatuur die je wilt wijzigen of aanmaken.

Datum en tijd raadplegen

 • De datum en de tijd van de Niko Home Control installatie worden centraal gestuurd.

    • Je kunt deze gegevens wijzigen in de Niko Home Control gebruikerssoftware.


 • Op de thermostaat kun je deze gegevens enkel raadplegen.


1    Selecteer DATUM in volgend scherm:


2    Je ziet nu de instellingen voor jaar, maand, dag, uur of minuten.

3    Selecteer terug om naar het beginscherm terug te keren.


De klokthermostaat kalibreren

Als er een verschil is tussen de temperatuur die de thermostaat aangeeft en de reële temperatuur, moet je de thermostaat kalibreren.

 • De thermostaat mag je pas kalibreren nadat de installatie minstens twee uur in gebruik is. Dan is de         temperatuurweergave gestabiliseerd.
 • Kalibreer de temperatuur niet bij extreme temperaturen.

1    Meet de temperatuur in het midden van de ruimte met een thermometer.

2    Selecteer KALIBRERING in volgend scherm:

3    Druk op toets “C”.

4    Druk op de navigatietoetsen tot de weergegeven temperatuur overeenkomt met de gemeten temperatuur. Druk op toets “C”.


 Je kunt de weergegeven temperatuur tot zes graden vermeerderen of verminderen.

5    Navigeer naar terug en druk op toets “C”.

Installatie

Je kunt een thermostaat installeren in elke ruimte met vloerverwarming, een radiator, een verwarmingseenheid of een koelinstallatie. Hij stuurt de verwarming of de koeling aan van de ruimte waar hij geïnstalleerd is.


De thermostaat werkt enkel goed als hij de ruimtetemperatuur correct kan meten. Schakel zoveel mogelijk factoren uit die dit kunnen bemoeilijken.


 Installeer de thermostaat:

 • buiten direct zonlicht.
 • niet op een muur die rechtstreeks in contact staat met de buitenlucht.
 • niet in de onmiddellijke omgeving van een verwarmingsbron (kachel, verwarming, etc.) of een elektrisch toestel dat warmte kan afgeven (tv, computer, etc.).
 • niet achter een gordijn.

Vermijd luchtcirculatie achter de thermostaat. Vul de gaten in de inbouwdoos of buskabelleiding zo nodig met PU-schuim.

Zie Installatie in Displays.

Technische gegevens

 • verlicht kleurendisplay
 • rustspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
 • omgevingstemperatuur: 5 - 40 °C
 • afmetingen van het display: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 • inbouwdiepte:  20 mm
 • dag-/weekprogrammering
 • 5 temperatuurniveaus: dag, nacht, eco, uit (vorstvrij) en koel
 • instelprecisie:  0,5 °C
 • conform IEC 60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 en EN 50090-2-3
 • beschermingsgraad: IP20
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.