Skip to main content
Skip table of contents

RF-interface Easywave

Beschrijving

Met deze RF-interface Easywave is het mogelijk om draadloze Easywave bedieningen van Niko te gebruiken in de Niko Home Control installatie. Deze module kan Easywave radiosignalen ontvangen waardoor deze bedieningen kunnen gebruikt worden:

 • waar dit normaal niet mogelijk is, zoals op een ondergrond van bijvoorbeeld glas of beton.
 • bij renovatie van geklasseerde interieurs.
 • bij uitbreidingen in bestaande installaties waar kap- en breekwerk uitgesloten is.
 • in kantoorruimtes met verplaatsbare wanden.
 • om ingewikkelde bekabeling te vermijden.

Overzicht

Werking

Deze modulaire ontvanger maakt de koppeling mogelijk tussen de draadloze Easywave bedieningen van Niko en de Niko Home Control installatie. De bediening op afstand, of draadloze bediening, is gebaseerd op signaaloverdracht via radiogolven op de Europees gestandaardiseerde licentievrije ISM-frequentieband 868,3 MHz. Op deze frequentie zijn uitsluitend producten toegelaten die niet continu uitzenden, d.w.z. 1% per uur of 36 seconden. Hierdoor is de kans op storing minimaal.

Het systeem is modulair opgebouwd met zenders en één ontvanger. De wandzenders hebben de vorm van een schakelaar die tegen de wand gemonteerd kan worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke afstandsbediening.

Deze producten voldoen in het bijzonder aan de Europese richtlijn 1999/5/EG voor radioapparatuur en telecommunicatie- eindapparatuur, ook wel de R&TTE-richtlijn genoemd.


  Enkel eenknopsbedieningen zijn mogelijk. Voor elke actie moet een aparte toets worden geprogrammeerd


Reikwijdte

De werking van toestellen met een afstandsbediening zoals een tv of video- en audioapparatuur wordt niet verstoord door een Easywave handzender. Je hoeft de handzender niet optisch te richten naar de draadloze Easywave ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt ongeveer 30 m. In open veld wordt een reikwijdte van 100 m gehaald. Het bereik van de handzender is afhankelijk van de gebruikte materialen in de woning.

Foto's ontbreken pagina 196

 1. baksteen, beton                           Verlies van 20 tot 40%
 2. houten wanden, gipswanden          Verlies van 5 tot 20%
 3. gewapend beton                         Verlies van 40 tot 90%
 4. afgesloten metalen ruimte               Verlies van 90 tot 100%

Je kunt een diagnosetoestel (05-370) gebruiken om de draadloze signaalsterkte in een omgeving te bepalen. Het toestel herkent alle 868,3MHz-signalen. Aan de hand van negen indicatieleds wordt de ontvangstkwaliteit van het zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kun je vaststellen of het bereik van de handzender toereikend is.


Compatibiliteit

De volgende draadloze Easywave schakelaars/bedieningen moeten worden gebruikt met de RF-interface Easywave:

 • schakelaar met twee bedieningsknoppen (410-00001)
 • schakelaar met vier bedieningsknoppen (410-00002)
 • schakelaar met acht bedieningsknoppen (410-00003)
 • mini-RF-handzender met één kanaal, één bedieningsknop (05-311)
 • afstandsbediening met vijf kanalen, drie bedieningsknoppen (05-313)
 • mini-RF-handzender met één kanaal, vier bedieningsknoppen (05-314)
 • minizenderinterface met batterij (05-315)Installatie


Aansluitschema

Om de module te installeren:

 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • Voor een optimale reikwijdte moet de antenne buiten de schakelkast staan op een metallisch oppervlak van minimaal 15 x 15 cm.
 1. Klik de module op een DIN-rail.
 2. Sluit de bijgeleverde externe antenne aan op de module. Deze externe antenne heeft een aansluitkabel van 2 m.
 3. Verbind de RF-interface Easywave met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de RF-interface Easywave. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde   softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.Technische gegevens

 • één RF-interface Easywave per installatie
 • gebruiken met bijgeleverde externe antenne
 • antenne plaatsen op een metallisch oppervlak van minimaal 15 x 15 cm
 • ontvangstbereik: ± 30 m binnenshuis, 100 m in open veld
 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
 • CE-gemarkeerd

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.