Skip to main content
Skip table of contents

Railkoppeling

Beschrijving

De railkoppeling koppelt de voedingsspanning en de bus van de onderliggende rail door op de modules via de schuifbrug.

Overzicht

Installatie 

Links aan elke DIN-rail moet zich een connected controller, voeding of een railkoppeling bevinden.


Volg deze stappen bij het installeren van de railkoppeling:

1    Klik de railkoppeling uiterst links op de DIN-rail.

2    Verbind de vier aansluitklemmen (+, –, B1, B2) met de gelijknamige aansluitklemmen van de connected controller (light), de railkoppeling of de voeding op de voorgaande en volgende rail.

3    Op elke module zit een schuifbrug. Schuif deze naar rechts tot ze vastklikt in de module ernaast. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning aangesloten.

  • Vanaf de klemmen B1 en B2 van elke railkoppeling kan een buskabel vertrekken naar een bedienpunt.
  • Je kunt ook doorverbinden naar een railkoppeling die zich in een andere schakelkast bevindt. De kabelafstand tussen de twee railkoppelingen mag maximaal 20 m bedragen. Als de afstand groter is dan 20 m, moet de andere schakelkast beginnen met een voeding.

Technische gegevens

  • afmetingen: DIN 2E
  • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
  • 2 x 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
  • CE-gemarkeerd
  • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.