Skip to main content
Skip table of contents

Legende van symbolen

L

fase

N

nuldraad

ta

maximale omgevingstemperatuur waarbij het product permanent en onder normale omstandigheden bediend mag worden

µ

microschakelaar; de afstand tussen de open contacten van een microschakelaar bedraagt minder dan 1,2 mm

ε

zonder contactopening (schakelaar met halfgeleiderelement)

cosφ

arbeidsfactor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.